बंद करा

नाशिक पदवीधर मतदार संघाची मतदार यादी तयार करण्याच्या कार्यक्रमांची अनुसूची “अ” बाबत

नाशिक पदवीधर मतदार संघाची मतदार यादी तयार करण्याच्या कार्यक्रमांची अनुसूची “अ” बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
नाशिक पदवीधर मतदार संघाची मतदार यादी तयार करण्याच्या कार्यक्रमांची अनुसूची “अ” बाबत

नाशिक पदवीधर मतदार संघाची मतदार यादी तयार करण्याच्या कार्यक्रमांची अनुसूची “अ” बाबत

01/10/2022 07/11/2022 पहा (4 MB) Notice (Marathi) (3 MB)