बंद करा

दिनांक ०१/०१/२०१५ ते ३१/१२/२०२० या कालावधीची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गाची अंतिम ज्येष्ठता सूची

दिनांक ०१/०१/२०१५ ते ३१/१२/२०२० या कालावधीची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गाची अंतिम ज्येष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
दिनांक ०१/०१/२०१५ ते ३१/१२/२०२० या कालावधीची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गाची अंतिम ज्येष्ठता सूची

दिनांक ०१/०१/२०१५ ते ३१/१२/२०२० या कालावधीची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गाची अंतिम ज्येष्ठता सूची

28/04/2022 13/05/2022 पहा (79 KB) अव्वल कारकून (7 MB) मंडळाधिकारी (7 MB)