बंद करा

तलाठी, कारकुन, अव्वल कारकुन व मंडळाधिकारी संवर्गाच्या सर्वसाधारण बदल्या सन २०२० – बदलीस पात्र कर्मचाऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करणेबाबत

तलाठी, कारकुन, अव्वल कारकुन व मंडळाधिकारी संवर्गाच्या सर्वसाधारण बदल्या सन २०२० – बदलीस पात्र कर्मचाऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
तलाठी, कारकुन, अव्वल कारकुन व मंडळाधिकारी संवर्गाच्या सर्वसाधारण बदल्या सन २०२० – बदलीस पात्र कर्मचाऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करणेबाबत

तलाठी, कारकुन, अव्वल कारकुन व मंडळाधिकारी संवर्गाच्या सर्वसाधारण बदल्या सन २०२० – बदलीस पात्र कर्मचाऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करणेबाबत

11/07/2020 18/07/2020 पहा (2 MB) SDO Karjat Talathi Transfer (2 MB) SDO Pathardi Talathi Transfer (2 MB) SDO Shirdi Talathi Transfer (172 KB) SDO Shrigonda Parner Talathi Transfer (2 MB) SDO Sangamner Talathi Transfer (2 MB) SDO Shrirmpur Talathi Transfer (2 MB) Clerk Transfer (4 MB) Senior Clerk and Circle Officer Transfer (4 MB)