बंद करा

तलाठी अंतिम जेष्ठता यादी

तलाठी अंतिम जेष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
तलाठी अंतिम जेष्ठता यादी

मुळ अर्ज क्र. 354/ 2015 च्या अनुषंगाने एस एस डी व आर क़्यु टी नियमांच्या आधारे तलाठी संवर्ग प्रसिध्द दि. 1/1/2017  रोजीची सुधारित अंतिम जेष्ठता यादी

13/12/2017 31/12/2018 पहा (6 MB)