बंद करा

जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र,अहमदनगर या कार्यालयातील निरूपयोगी  द्रवनत्र पात्रांचा  जाहीर  लिलाव  वाहतुकीची ई-निविदा दि. २५-०२-२०२१ रोजी सकाळी ११ वाजता 

जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र,अहमदनगर या कार्यालयातील निरूपयोगी  द्रवनत्र पात्रांचा  जाहीर  लिलाव  वाहतुकीची ई-निविदा दि. २५-०२-२०२१ रोजी सकाळी ११ वाजता 
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र,अहमदनगर या कार्यालयातील निरूपयोगी  द्रवनत्र पात्रांचा  जाहीर  लिलाव  वाहतुकीची ई-निविदा दि. २५-०२-२०२१ रोजी सकाळी ११ वाजता 

जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र,अहमदनगर या कार्यालयातील निरूपयोगी  द्रवनत्र पात्रांचा  जाहीर  लिलाव  वाहतुकीची ई-निविदा दि. २५-०२-२०२१  रोजी सकाळी ११ वाजता 

17/02/2021 25/02/2021 पहा (1 MB)