बंद करा

जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे मे ते ऑक्टोबर २०२१ अखेर

जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे मे ते ऑक्टोबर २०२१ अखेर
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे मे ते ऑक्टोबर २०२१ अखेर

जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे मे ते ऑक्टोबर २०२१ अखेर

 

08/10/2021 31/05/2022 पहा (250 KB) मे २०२१ (384 KB) जून २०२१ (385 KB) जुलै २०२१ (400 KB) ऑगस्ट २०२१ (399 KB) सप्टेंबर २०२१ (401 KB) ऑक्टोबर २०२१ (406 KB)