बंद करा

जाहीर प्रकटन – शेवगाव नगरपरिषद सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम – २०२० (परिशिष्ट -२ मराठी व इंग्रजी )

जाहीर प्रकटन – शेवगाव नगरपरिषद सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम – २०२० (परिशिष्ट -२ मराठी व इंग्रजी )
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
जाहीर प्रकटन – शेवगाव नगरपरिषद सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम – २०२० (परिशिष्ट -२ मराठी व इंग्रजी )

जाहीर प्रकटन – शेवगाव नगरपरिषद सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम – २०२० (परिशिष्ट -२ मराठी व इंग्रजी )

01/01/2021 01/02/2021 पहा (981 KB)