बंद करा

जाहीर प्रकटन – पारनेर, अकोले, कर्जत नगरपंचायतींच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम – २०२०

जाहीर प्रकटन – पारनेर, अकोले, कर्जत नगरपंचायतींच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम – २०२०
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
जाहीर प्रकटन – पारनेर, अकोले, कर्जत नगरपंचायतींच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम – २०२०

जाहीर प्रकटन – पारनेर, अकोले, कर्जत नगरपंचायतींच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम – २०२०

03/11/2020 10/11/2020 पहा (199 KB) Akole (274 KB) Parner (310 KB) Karjat (251 KB)