बंद करा

टँकर-ई-निविदा-२०१८-मुदतवाढ

टँकर-ई-निविदा-२०१८-मुदतवाढ
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
टँकर-ई-निविदा-२०१८-मुदतवाढ

अहमदनगर जिल्हयातील टंचाईग्रस्त भागात पाणी पुरवठ्यासाठी ,खाजगी टँकरच्या पुरवठ्यासाठी ई-निविदा , २०१८ मुदतवाढ

11/04/2018 25/04/2018 पहा (10 MB)