बंद करा

कर्जत नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०२१ – अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्धी करणेबाबत

कर्जत नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०२१ – अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्धी करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
कर्जत नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०२१ – अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्धी करणेबाबत

कर्जत नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०२१ – अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्धी करणेबाबत

29/11/2021 22/12/2021 पहा (358 KB)