बंद करा

अहमदनगर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकीची अधिसूचना

अहमदनगर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकीची अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
अहमदनगर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकीची अधिसूचना 03/06/2019 23/06/2019 पहा (1 MB)