बंद करा

आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभाग घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणे

आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभाग घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभाग घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणे

अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी तसेच सहभागी झालेल्या होतकरू खेळाडूंना प्रशिक्षण व आर्थिक सहाय्य करणे योजना प्रस्ताव सादर करणे

26/05/2017 24/01/2019 पहा (909 KB)