बंद करा

अकोले नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२१ – १७ प्रभागांसाठी प्रभागनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

अकोले नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२१ – १७ प्रभागांसाठी प्रभागनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
अकोले नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२१ – १७ प्रभागांसाठी प्रभागनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

अकोले नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२१– १७  प्रभागांसाठी प्रभागनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

23/11/2021 26/11/2021 पहा (1 MB)