बंद करा

शिर्डी, अकोले ,पारनेर, कर्जत नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक प्रारुप प्रभाग रचना, प्रभाग दर्शक नकाशे व सदस्य पदाचे फेर आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम – २०२१

शिर्डी, अकोले ,पारनेर, कर्जत नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक प्रारुप प्रभाग रचना, प्रभाग दर्शक नकाशे व सदस्य पदाचे फेर आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम – २०२१
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
शिर्डी, अकोले ,पारनेर, कर्जत नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक प्रारुप प्रभाग रचना, प्रभाग दर्शक नकाशे व सदस्य पदाचे फेर आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम – २०२१

शिर्डी, अकोले ,पारनेर, कर्जत नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक प्रारुप प्रभाग रचना, प्रभाग दर्शक नकाशे व सदस्य पदाचे फेर आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम – २०२१

23/11/2021 25/11/2021 पहा (211 KB)