बंद करा

निकाल

निकाल
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
निवड यादी – कोतवाल संवर्गातुन शिपाई (वर्ग -४) पदावर पदोन्नती देणेबाबत

निवड यादी – कोतवाल संवर्गातुन शिपाई (वर्ग -४) पदावर पदोन्नती देणेबाबत

29/05/2020 05/06/2020 पहा (826 KB)
महसूल अर्हता परीक्षा परिणाम – मे २०१९ (तलाठी आणि लिपीक)

महसूल अर्हता परीक्षा परिणाम – मे २०१९ (तलाठी आणि लिपीक)

09/09/2019 31/05/2020 पहा (7 MB) RQT CLERK (5 MB)
विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (लिपिक) जानेवारी २०१९ निकालपत्र

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (लिपिक) जानेवारी २०१९  निकालपत्र

16/04/2019 15/04/2020 पहा (916 KB)
महसूल अर्हता परीक्षा परिणाम – नोव्हेंबर २०१८ (तलाठी आणि लिपीक)

महसूल अर्हता परीक्षा परिणाम – नोव्हेंबर २०१८ (तलाठी आणि लिपीक)

13/03/2019 12/03/2020 पहा (1 MB) RQT-Result-Clerk (1 MB)
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील तलाठी संवर्गाची एकत्रित गुणांक यादी-२०१९-२०

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील तलाठी संवर्गाची एकत्रित गुणांक यादी – २०१९-२०

15/01/2020 25/01/2020 पहा (1 MB)
तलाठी पदभरती सन-२०१९, विचार क्षेत्रातील उमेदवारांची प्रारूप यादी

तलाठी पदभरती सन-२०१९, विचार क्षेत्रातील उमेदवारांची प्रारूप यादी

23/12/2019 10/01/2020 पहा (9 MB)
सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी-तलाठी भरती २०१९

सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी-तलाठी भरती २०१९ (ही सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आहे आणि अंतिम निवड यादी मानली जाऊ नये)

11/11/2019 25/11/2019 पहा ()
वि. दु. से. निकाल – ऑगस्ट २०१८

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा निकालपत्र (तलाठी संवर्ग)  ऑगस्ट २०१८

16/10/2018 31/08/2019 पहा (3 MB)
विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (लिपिक संवर्ग ) जुलै २०१८

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (लिपिक संवर्ग ) जुलै २०१८

03/10/2018 31/12/2018 पहा (599 KB)
महसूल पात्रता चाचणी मे २०१८ निकाल

महसूल पात्रता चाचणी मे २०१८  निकाल-लिपिक

24/08/2018 20/10/2018 पहा (1 MB)