निकाल

निकाल
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (लिपिक संवर्ग ) जुलै २०१८

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (लिपिक संवर्ग ) जुलै २०१८

03/10/2018 31/12/2018 पहा (599 KB)
महसूल पात्रता चाचणी मे 2018 निकाल

महसूल पात्रता चाचणी मे 2018 निकाल-लिपिक

24/08/2018 20/10/2018 पहा (1 MB)
महसूल पात्रता चाचणी मे 2018 निकाल

महसूल पात्रता चाचणी मे २०१८ निकाल -तलाठी

24/08/2018 20/10/2018 पहा (1 MB)
निकालपत्रक- विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा माहे जानेवारी 2018

लिपिक संवर्ग साठी विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा जानेवारी 2018 चा निकाल

09/03/2018 08/10/2018 पहा (3 MB)
निकालपत्र विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा सप्टेंबर 2017 तलाठी

निकालपत्र विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा सप्टेंबर 2017 तलाठी संवर्ग

14/12/2017 31/07/2018 पहा (3 MB)
महसूल अर्हता परीक्षा ऑक्टोबर 2017 चे निकालपत्र

महाराष्ट्र महसूल पात्रता परीक्षा ऑक्टोबर 2017 चा  निकाल

27/12/2017 30/06/2018 पहा (5 MB)
निकालपत्र विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा जुलै 2017 लिपिक संवर्ग

निकालपत्र विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा जुलै 2017 लिपिक संवर्ग

29/11/2017 28/02/2018 पहा (6 MB)
महसूल अर्हता परीक्षा मे 2017

महसूल अर्हता परीक्षा मे 2017 निकालपत्रक

11/09/2017 28/02/2018 पहा (2 MB)