घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
जिल्हास्तरीय अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे मे २०१९

जिल्हास्तरीय अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे मे २०१९

17/06/2019 16/08/2019 पहा (384 KB)
2018-2019 वर्षासाठी 13 वाळू घाटासाटी अहमदनगर जिल्ह्यातील वाळू लिलाव – ई-निविदेसह ई-लिलाव दि. 23-07-2019 ते 29-07-2019 पर्यंत मुदतवाढ देणे ऑनलाईन नोंदणीकरिता

2018-2019 वर्षासाठी 13 वाळू घाटासाटी अहमदनगर जिल्ह्यातील वाळू लिलाव – ई-निविदेसह ई-लिलाव दि. 23-07-2019 ते 29-07-2019 पर्यंत मुदतवाढ देणे ऑनलाईन नोंदणीकरिता

23/07/2019 29/07/2019 पहा (1,001 KB)
2018-2019 वर्षासाठी 13 वाळू घाटासाटी अहमदनगर जिल्ह्यातील वाळू लिलाव (ऑनलाईन लिलाव )

2018-2019 वर्षासाठी 13 वाळू घाटासाटी अहमदनगर जिल्ह्यातील वाळू लिलाव (ऑनलाईन लिलाव )

08/07/2019 22/07/2019 पहा (1 MB)
जिल्हास्तरीय अनुकंपा सामाईक प्रतीक्षा सूची माहे एप्रिल २०१९

जिल्हास्तरीय अनुकंपा सामाईक प्रतीक्षा सूची माहे एप्रिल २०१९

21/05/2019 20/07/2019 पहा (383 KB)
अहमदनगर जिल्ह्यातील दुष्काळी उपाययोजना केलेले तालुके

अहमदनगर जिल्ह्यातील दुष्काळी उपाययोजना केलेले तालुके

19/01/2019 30/06/2019 पहा (1 MB)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – अंर्तगत संवैधानिक लेखापरिक्षक यांची नेमणूक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – अंर्तगत संवैधानिक लेखापरिक्षक यांची नेमणूक

13/06/2019 20/06/2019 पहा (2 MB)
शेळी – मेंढी चारा छावणीसाठी अर्ज / प्रस्ताव सादर करणेबाबत

शेळी – मेंढी चारा छावणीसाठी अर्ज / प्रस्ताव सादर करणेबाबत

13/06/2019 20/06/2019 पहा (3 MB)
अनुकंपा तत्त्वावरील जिल्हास्तरीय सामायिक प्रतिक्षासुची माहे मार्च 2019

अनुकंपा तत्त्वावरील जिल्हास्तरीय सामायिक प्रतिक्षासुची माहे मार्च 2019

15/04/2019 15/06/2019 पहा (382 KB)
सर्वसाधारण बदल्या सन २०१९ ( संवर्ग तलाठी)-उपविभागीय अधिकारी पाथर्डी

सर्वसाधारण बदल्या सन २०१९ ( संवर्ग तलाठी)-उपविभागीय अधिकारी पाथर्डी

30/05/2019 10/06/2019 पहा (2 MB)
सर्वसाधारण बदल्या सन २०१९ ( संवर्ग तलाठी)-उपविभागीय अधिकारी कर्जत

सर्वसाधारण बदल्या सन २०१९ ( संवर्ग तलाठी)-उपविभागीय अधिकारी कर्जत

30/05/2019 10/06/2019 पहा (2 MB)