बंद करा

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा जानेवारी 2020 निकालपत्र – लिपिक संवर्ग

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा जानेवारी 2020 निकालपत्र – लिपिक संवर्ग

18/05/2020 31/12/2020 पहा (2 MB)
महसूल अर्हता परीक्षा नोव्हेंबर 2019 निकालपत्र – तलाठी आणि लिपिक संवर्ग

महसूल अर्हता परीक्षा नोव्हेंबर 2019 निकालपत्र – तलाठी आणि लिपिक संवर्ग

11/05/2020 31/12/2020 पहा (1 MB) RQT Nov 2019 Result Clerk (962 KB)
रसायनी, अणुजैविक तज्ञ व प्रयोगशाळा सहाय्यक कंत्राटी पद भरती प्रक्रिया

रसायनी, अणुजैविक तज्ञ व प्रयोगशाळा सहाय्यक कंत्राटी पद भरती प्रक्रिया

01/12/2020 09/12/2020 पहा (467 KB)
संग्रह