निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
माहे डिसेंबर 2019 ते ऑगस्ट 2020 या कालावधीकरिता हमाल कंत्राट निश्चित करण्यासाठी ई-निविदा जाहिर सुचना

माहे डिसेंबर 2019 ते ऑगस्ट 2020 या कालावधीकरिता हमाल कंत्राट निश्चित करण्यासाठी ई-निविदा जाहिर सुचना

13/11/2019 22/11/2019 पहा (3 MB)
अहमदनगर जिल्ह्यातील शासकीय गोदामातील उपयोगी, निरुपयोगी व प्लास्टिक बरदाना विक्रीकामाची ई-निविदा जाहीर सुचना

अहमदनगर जिल्ह्यातील शासकीय गोदामातील दि. 01/07/2017 ते 31/12/2018 या कालावधीतील उपयोगी, निरुपयोगी व प्लास्टिक बरदाना विक्रीकामाची ई-निविदा जाहीर सुचना

11/11/2019 21/11/2019 पहा (3 MB)
संग्रह