निकाल

निकाल
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (लिपिक) जानेवारी 2019 निकालपत्र

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (लिपिक) जानेवारी 2019 निकालपत्र

16/04/2019 15/04/2020 डाउनलोड (916 KB)
महसूल अर्हता परीक्षा परिणाम – नोव्हेंबर 2018 (तलाठी आणि लिपीक)

महसूल अर्हता परीक्षा परिणाम – नोव्हेंबर 2018 (तलाठी आणि लिपीक)

13/03/2019 12/03/2020 डाउनलोड (1 MB) RQT-Result-Clerk (1 MB)
वि. दु. से. निकाल – ऑगस्ट 2018

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा निकालपत्र (तलाठी संवर्ग)  ऑगस्ट 2018

16/10/2018 31/08/2019 डाउनलोड (3 MB)
संग्रह