बंद करा

निकाल

निकाल
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा जानेवारी 2020 निकालपत्र – लिपिक संवर्ग

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा जानेवारी 2020 निकालपत्र – लिपिक संवर्ग

18/05/2020 31/12/2020 पहा (2 MB)
महसूल अर्हता परीक्षा नोव्हेंबर 2019 निकालपत्र – तलाठी आणि लिपिक संवर्ग

महसूल अर्हता परीक्षा नोव्हेंबर 2019 निकालपत्र – तलाठी आणि लिपिक संवर्ग

11/05/2020 31/12/2020 पहा (1 MB) RQT Nov 2019 Result Clerk (962 KB)
विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (तलाठी संवर्ग) निकालपत्र ऑगस्ट 2019

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (तलाठी संवर्ग) निकालपत्र ऑगस्ट 2019

13/11/2019 13/11/2020 पहा (6 MB)
विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (लिपिक) जुलै 2019 निकालपत्र

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (लिपिक) जुलै 2019 निकालपत्र

23/10/2019 31/10/2020 पहा (2 MB)
संग्रह