निकाल

निकाल
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
महसूल अर्हता परीक्षा परिणाम – मे 2019 (तलाठी आणि लिपीक)

महसूल अर्हता परीक्षा परिणाम – मे 2019 (तलाठी आणि लिपीक)

09/09/2019 31/05/2020 पहा (7 MB) RQT CLERK (5 MB)
विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (लिपिक) जानेवारी 2019 निकालपत्र

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (लिपिक) जानेवारी 2019 निकालपत्र

16/04/2019 15/04/2020 पहा (916 KB)
महसूल अर्हता परीक्षा परिणाम – नोव्हेंबर 2018 (तलाठी आणि लिपीक)

महसूल अर्हता परीक्षा परिणाम – नोव्हेंबर 2018 (तलाठी आणि लिपीक)

13/03/2019 12/03/2020 पहा (1 MB) RQT-Result-Clerk (1 MB)
संग्रह