जेष्ठता यादी

शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील  कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील  कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

28/01/2019 31/12/2019 डाउनलोड (4 MB)
तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची 

तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

28/01/2019 31/12/2019 डाउनलोड (7 MB)
अंतिम जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९ (स्वच्छक)

अंतिम जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९  (स्वच्छक)

04/01/2019 14/07/2019 डाउनलोड (640 KB)
अंतिम जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९ (पहारेकरी)

अंतिम जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९ (पहारेकरी)

04/01/2019 14/07/2019 डाउनलोड (573 KB)
अंतिम जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९ (शिपाई)

अंतिम जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९ (शिपाई)

04/01/2019 14/07/2019 डाउनलोड (4 MB)
अंतिम जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९ (वाहनचालक)

अंतिम जेष्ठता यादी ०१-०१-२०१९ (वाहनचालक)

04/01/2019 14/07/2019 डाउनलोड (1 MB)
संग्रह