घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
2018-2019 वर्षासाठी 13 वाळू घाटासाटी अहमदनगर जिल्ह्यातील वाळू लिलाव (ऑनलाईन लिलाव )

2018-2019 वर्षासाठी 13 वाळू घाटासाटी अहमदनगर जिल्ह्यातील वाळू लिलाव (ऑनलाईन लिलाव )

08/07/2019 22/07/2019 डाउनलोड (1 MB)
जिल्हास्तरीय सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे जून २०१९

जिल्हास्तरीय सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे जून २०१९

08/07/2019 07/09/2019 डाउनलोड (384 KB)
जिल्हास्तरीय अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे मे २०१९

जिल्हास्तरीय अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे मे २०१९

17/06/2019 16/08/2019 डाउनलोड (384 KB)
भूसंपादन कायदा कलम १८,६४ नुसार न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रकरणांचा गोषवारा

भूसंपादन कायदा कलम १८,६४ नुसार मा.दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अनुदान मागणीच्या  प्रकरणांचा गोषवारा

27/08/2018 27/08/2019 डाउनलोड (1 MB)
कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिकारी यादी

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनिअय्म 2005 अन्वये कार्यक्षेत्र निहाय जिल्हा व तालुकास्तरीय संरक्षण अधिकारी यांची मोबाईल नंबर सह यादी

01/02/2018 31/12/2019 डाउनलोड (462 KB)
संग्रह