बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२० कर्जत,पारनेर,अकोले 17/11/2020 26/11/2020 पहा (644 KB)
लिपीक-टंकलेखक संवर्गाची दि. 01-01-2020 रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची

लिपीक-टंकलेखक संवर्गाची दि. 01-01-2020 रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची

23/10/2020 31/12/2020 पहा (7 MB)
के.के. रेंज अधिसूचना, नमुना-II नोटीस प्रसिद्ध करणेबाबत दि. 15 जानेवारी 2021 ते दि. 14 जानेवारी 2026 या कालावधीसाठी.

के.के. रेंज अधिसूचना, नमुना-II नोटीस प्रसिद्ध करणेबाबत दि. 15 जानेवारी 2021 ते दि. 14 जानेवारी 2026 या कालावधीसाठी.

12/10/2020 08/12/2020 पहा (2 MB)
शिर्डी उपविभाग – अकस्मात मृत्यू हरकतींसाठी उद्घोषणा टप्पा-3 ( 1 – 122)

शिर्डी उपविभाग – अकस्मात मृत्यू हरकतींसाठी उद्घोषणा टप्पा-3 ( 1 – 122)

07/09/2020 30/11/2020 पहा (5 MB)
शिर्डी उपविभाग – अकस्मात मृत्यू हरकतींसाठी उद्घोषणा – दुसरा टप्पा ( 1 – 176)

शिर्डी उपविभाग – अकस्मात मृत्यू हरकतींसाठी उद्घोषणा – दुसरा टप्पा ( 1 – 176)

31/08/2020 30/11/2020 पहा (1 MB)
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 2013 चे कलम 11 प्राथमिक अधिसूचना

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 2013 चे कलम 11 प्राथमिक अधिसूचना
मालेगाव हवेली, ता. संगमनेर
निळवंडे, ता. संगमनेर
पांगरी व कोतुल, ता. संगमनेर

24/07/2020 24/07/2021 पहा (1 MB) Nilwande (1 MB) Pangari and Kotul (1 MB)
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 2013 चे कलम 19 प्राथमिक अधिसूचना घुलेवाडी, ता. संगमनेर

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 2013 चे कलम 19 प्राथमिक अधिसूचना
घुलेवाडी, ता. संगमनेर

24/07/2020 24/07/2021 पहा (1 MB)
अहमदनगर जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल – गौणखनिज व वाळूस्थळे

अहमदनगर जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल – गौणखनिज व वाळूस्थळे

19/05/2020 31/12/2020 पहा (4 MB)
मौजे देशमुखवाडी ता. कर्जत येथील चिलवडी शाखा कालव्याचे कि. मी. १० ते १५ वितरण व्यवस्था बाबत कलम ११ ची अधिसूचना

मौजे देशमुखवाडी ता. कर्जत येथील चिलवडी शाखा कालव्याचे कि. मी. १० ते १५ वितरण व्यवस्था बाबत कलम ११ ची अधिसूचना

20/03/2020 27/02/2021 पहा (818 KB)
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 2013 चे कलम 19 प्राथमिक अधिसूचना

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 2013 चे कलम 19 प्राथमिक अधिसूचना

14/02/2020 14/02/2023 पहा (2 MB) Gunjalwadi (1 MB) Lohare Mirpur (1 MB) Mogras (1 MB) Sangavi (1 MB)
संग्रह