घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
अनुकंपा तत्वावरील जिल्हास्तरीय प्रतीक्षासूची माहे डीसेंबर २०१८

अनुकंपा तत्वावरील जिल्हास्तरीय प्रतीक्षासूची माहे डीसेंबर २०१८

11/01/2019 11/03/2019 डाउनलोड (378 KB)
भूसंपादन कायदा कलम १८,६४ नुसार न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रकरणांचा गोषवारा

भूसंपादन कायदा कलम १८,६४ नुसार मा.दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अनुदान मागणीच्या  प्रकरणांचा गोषवारा

27/08/2018 27/08/2019 डाउनलोड (1 MB)
कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिकारी यादी

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनिअय्म 2005 अन्वये कार्यक्षेत्र निहाय जिल्हा व तालुकास्तरीय संरक्षण अधिकारी यांची मोबाईल नंबर सह यादी

01/02/2018 31/12/2019 डाउनलोड (462 KB)
आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभाग घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणे

अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी तसेच सहभागी झालेल्या होतकरू खेळाडूंना प्रशिक्षण व आर्थिक सहाय्य करणे योजना प्रस्ताव सादर करणे

26/05/2017 24/01/2019 डाउनलोड (909 KB)
संग्रह