बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल – प्रारूप

जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल – प्रारूप

30/09/2021 31/10/2021 पहा (4 MB)
ई पीक पाहणी

ई पीक पाहणी बद्दलची माहिती

06/09/2021 06/09/2022 पहा (186 KB) ई पीक पाहणी प्रचार व प्रसिद्धी कार्यक्रम (2 MB) ई पिक पाहणी डेमो सादरीकरण (4 MB) मोबईल अपद्वारे खातेनिहाय आलेली पीकपहाणी तपासणी मार्गदर्शिका (3 MB) ई पिक - सतत विचारले जाणारे प्रश्न (490 KB) ई-पीक तलाठी लॉगिन वापरकर्ता मॅन्युअल (1 MB)
शिर्डी उपविभाग – अकस्मात मृत्यू हरकतींसाठी उद्घोषणा ( 1 – 118) 09/08/2021 11/12/2021 पहा (4 MB)
(अहमदनगर जिल्हा) – 2021-22 पीक कर्जासाठी अर्ज

पीक कर्ज 2021-22 (केसीसी) साठी अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा

04/05/2021 01/05/2022 पहा (65 KB)
जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे डिसेंबर 2020 अखेर

जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे डिसेंबर 2020 अखेर

01/02/2021 01/02/2022 पहा (378 KB)
निकालपत्रक – विभागीय दुय्यमसेवा परीक्षा (तलाठी संवर्ग) ऑगस्ट-सप्टेंबर 2020

निकालपत्रक – विभागीय दुय्यमसेवा परीक्षा (तलाठी संवर्ग) ऑगस्ट-सप्टेंबर 2020

15/01/2021 14/01/2022 पहा (418 KB)
निकालपत्रक – विभागीय दुय्यमसेवा परीक्षा (तलाठी संवर्ग) ऑगस्ट-सप्टेंबर 2020

निकालपत्रक – विभागीय दुय्यमसेवा परीक्षा (तलाठी संवर्ग) ऑगस्ट-सप्टेंबर 2020

15/01/2021 14/01/2022 पहा (2 MB)
मौजे – रुईछत्रपती ता. पारनेर येथील लघु पाटबंधारे तलावाचे कामाकरिता जमिनीच्या थेट खरेदीबाबतची जाहीर नोटीस

मौजे – रुईछत्रपती ता. पारनेर येथील लघु पाटबंधारे तलावाचे कामाकरिता जमिनीच्या थेट खरेदीबाबतची जाहीर नोटीस

11/01/2021 11/01/2022 पहा (218 KB)
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 2013 चे कलम 19 प्राथमिक अधिसूचना

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 2013 चे कलम 19 प्राथमिक अधिसूचना

14/02/2020 14/02/2023 पहा (2 MB) Gunjalwadi (1 MB) Lohare Mirpur (1 MB) Mogras (1 MB) Sangavi (1 MB)
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 2013 चे कलम 11 प्राथमिक अधिसूचना

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 2013 चे कलम 11 प्राथमिक अधिसूचना

11/12/2019 01/12/2025 पहा (3 MB) Nilwande (2 MB) Mogras-Akole (2 MB) Lohare (2 MB) Gunjalwadi (2 MB)
संग्रह