बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
जाहीर प्रगटन कागदपत्र पडताळणी – अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील तलाठी व वाहनचालक पदभरती सन 2019-2020

जाहीर प्रगटन कागदपत्र पडताळणी – अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील तलाठी व वाहनचालक पदभरती सन 2019-2020

18/01/2020 28/01/2020 पहा (917 KB)
तलाठी पदभरती (अ. ज. प्रवर्ग ) परीक्षा दिनांक 12-01-2020 च्या उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग करणेबाबत

तलाठी पदभरती (अ. ज. प्रवर्ग ) परीक्षा दिनांक 12-01-2020 च्या उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग करणेबाबत

14/01/2020 24/01/2020 पहा (399 KB)
प्रेस नोट – एनरोलमेंट ते इलेक्शन (E2E) पर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक दिव्यांग-स्नेही करणे आवश्यक आहेः सीईसी श्री सुनील अरोरा

प्रेस नोट – एनरोलमेंट ते इलेक्शन (E2E) पर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक दिव्यांग-स्नेही करणे आवश्यक आहेः सीईसी श्री सुनील अरोरा

20/12/2019 31/03/2020 पहा (1 MB)
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 2013 चे कलम 11 प्राथमिक अधिसूचना

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 2013 चे कलम 11 प्राथमिक अधिसूचना

11/12/2019 01/12/2025 पहा (3 MB) Nilwande (2 MB) Mogras-Akole (2 MB) Lohare (2 MB) Gunjalwadi (2 MB)
संग्रह