घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
अनुकंपा तत्त्वावरील जिल्हास्तरीय सामायिक प्रतिक्षासुची माहे मार्च 2019

अनुकंपा तत्त्वावरील जिल्हास्तरीय सामायिक प्रतिक्षासुची माहे मार्च 2019

15/04/2019 15/06/2019 डाउनलोड (382 KB)
महाराष्ट्र महसूल अर्हता परीक्षा मे-2019 लिपीक-टंकलेखक संवर्गातून अव्वल कारकुन पदावरील पदोन्नतीसाठी आणि तलाठी संवर्गातून मंडळाधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी

महाराष्ट्र महसूल अर्हता परीक्षा मे-2019 लिपीक-टंकलेखक संवर्गातून अव्वल कारकुन पदावरील पदोन्नतीसाठी आणि तलाठी संवर्गातून मंडळाधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी

10/04/2019 31/05/2019 डाउनलोड (802 KB) 2019041012 (372 KB) 2019041059 (23 KB) 2019041055 (23 KB)
निवडणूकीच्या बातम्या

निवडणूकीच्या बातम्या

22/03/2019 31/05/2019 डाउनलोड (3 MB)
अहमदनगर जिल्ह्यातील दुष्काळी उपाययोजना केलेले तालुके

अहमदनगर जिल्ह्यातील दुष्काळी उपाययोजना केलेले तालुके

19/01/2019 30/06/2019 डाउनलोड (1 MB)
भूसंपादन कायदा कलम १८,६४ नुसार न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रकरणांचा गोषवारा

भूसंपादन कायदा कलम १८,६४ नुसार मा.दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अनुदान मागणीच्या  प्रकरणांचा गोषवारा

27/08/2018 27/08/2019 डाउनलोड (1 MB)
कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिकारी यादी

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनिअय्म 2005 अन्वये कार्यक्षेत्र निहाय जिल्हा व तालुकास्तरीय संरक्षण अधिकारी यांची मोबाईल नंबर सह यादी

01/02/2018 31/12/2019 डाउनलोड (462 KB)
संग्रह