घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
जिल्हास्तरीय सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे जुलै २०१९

जिल्हास्तरीय सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे जुलै २०१९

08/08/2019 07/10/2019 पहा (391 KB)
कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिकारी यादी

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनिअय्म 2005 अन्वये कार्यक्षेत्र निहाय जिल्हा व तालुकास्तरीय संरक्षण अधिकारी यांची मोबाईल नंबर सह यादी

01/02/2018 31/12/2019 पहा (462 KB)
संग्रह