बंद करा

हेल्प लाईन

निर्देशिका विभागानुसार गाळा

गाळा

हेल्प लाईन
नाव पद ईमेल भ्रमणध्वनी क्रमांक दूरध्वनी क्रमांक फॅक्स पत्ता
पोलीस कंट्रोल रूम 2416132 पोलीस कंट्रोल रूम -100
नागरिकांसाठी कॉल सेंटर 155300
गुन्हा रोखण्यासाठी 1090
बालक हेल्पलाईन 1098
महिला हेल्पलाईन 1091
जिल्हधिकारी नियंत्रण कक्ष , अहमदनगर scy[dot]ahmednagar[at]gmail[dot]com 0241-2323844 0241-2356940 जिल्हधिकारी नियंत्रण कक्ष , अहमदनगर-414001 टोल फ्री नंबर 1077