बंद करा

शासकीय जमीन

 

अ.क्र. तालुका शासकीय जमीन
1 कोपरगाव फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2एमबी) 
2 नेवासा फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2एमबी) 
3 कर्जत फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 188केबी) 
4 संगमनेर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 104केबी) 
5 राहता फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 75केबी)
6 पाथर्डी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 178केबी)
7 जामखेड फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 127केबी)
8 राहुरी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 186केबी)
9 नगर तालुका फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 111केबी)
10 अकोले भाग 1 – फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 9एमबी) 

भाग 2 – फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 8एमबी) 

11 श्रीगोंदा फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 135केबी)
12 श्रीरामपूर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 121केबी) 
13 शेवगाव फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 44केबी) 
14 पारनेर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 142केबी)