पुरवठा

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था – वितरण  आणि वाटप

वितरण

महिना अन्नधान्य साखर केरोसीन
जानेवारी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2.91एमबी) फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 528केबी) फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 528केबी)
फेब्रुवारी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2.89एमबी ) फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 520केबी)
मार्च फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 3.76एमबी) फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 517केबी)
एप्रिल फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2.91एमबी) फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 492केबी)
मे फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2.80एमबी) फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 430केबी)
जून फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2.71एमबी)
जुलै फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2.80एमबी)
ऑगस्ट फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 3.91एमबी)
सप्टेंबर  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2.89एमबी)
ऑक्टोबर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 3.14एमबी)
नोव्हेंबर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 3.05एमबी)
डिसेंबर   फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 3.11एमबी)

तालुकानिहाय वाटप (जानेवारी ते डिसेंबर)

अन्नधान्य फाइल साखर केरोसीन
अकोले फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2एमबी)  अकोले  अकोले
जामखेड फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 1 एम बी)  जामखेड  जामखेड
कर्जत फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2 एम बी)  कर्जत  कर्जत
कोपरगाव फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 1 एम बी)  कोपरगाव  कोपरगाव
नगर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 1 एम बी)  नगर  नगर
नेवासा फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 3 एम बी)  नेवासा  नेवासा
पारनेर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2 एम बी)  पारनेर  पारनेर
पाथर्डी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2 एम बी)  पाथर्डी  पाथर्डी
राहाता फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2 एम बी)  राहाता  राहाता
राहुरी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 1 एम बी)  राहुरी  राहुरी
संगमनेर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 5 एम बी)  संगमनेर  संगमनेर
शेवगाव फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2 एम बी)  शेवगाव  शेवगाव
श्रीगोंदा फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 3 एम बी)  श्रीगोंदा  श्रीगोंदा
श्रीरामपूर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 5 एम बी)  श्रीरामपूर  श्रीरामपूर
अहमदनगर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 5 एम बी)  अहमदनगर  अहमदनगर

वितरण

अन्नधान्य साखर केरोसीन
जानेवारी जानेवारी  जानेवारी
फेब्रुवारी फेब्रुवारी  फेब्रुवारी
मार्च मार्च  मार्च
एप्रिल एप्रिल  एप्रिल
मे मे  मे
जून  जून  जून
जुलै  जुलै  जुलै
ऑगस्ट  ऑगस्ट  ऑगस्ट
सप्टेंबर  सप्टेंबर  सप्टेंबर
ऑक्टोबर  ऑक्टोबर  ऑक्टोबर
नोव्हेंबर  नोव्हेंबर  नोव्हेंबर
डिसेंबर  डिसेंबर  डिसेंबर

तालुकानिहाय वाटप(जानेवारी ते डिसेंबर)

अन्नधान्य फाइल साखर केरोसीन
अकोले फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 1एमबी) अकोले  अकोले
जामखेड फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 914केबी)  जामखेड जामखेड
कर्जत फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 9एमबी)  कर्जत  कर्जत
कोपरगाव फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 513केबी)  कोपरगाव  कोपरगाव
नगर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 576केबी)  नगर  नगर
 नेवासा फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 1एमबी)  नेवासा  नेवासा
 पारनेर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 944केबी)  पारनेर  पारनेर
 पाथर्डी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 3एमबी)  पाथर्डी  पाथर्डी
 राहाता फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2एमबी)  राहाता  राहाता
 राहुरी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 3एमबी)  राहुरी  राहुरी
 संगमनेर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 4एमबी)  संगमनेर  संगमनेर
 शेवगाव फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 1एमबी)  शेवगाव  शेवगाव
 श्रीगोंदा फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2एमबी)  श्रीगोंदा  श्रीगोंदा
 श्रीरामपूर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 7एमबी)  श्रीरामपूर  श्रीरामपूर
 अहमदनगर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2एमबी)  अहमदनगर  अहमदनगर