बंद करा

माहिती अधिकार

 

अ.क्र. शाखेचे नाव दिनांक फाइल
1 जिल्हाधिकारी
2 आपत्ती व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन शाखा  22/09/2020 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 135केबी)
3 पुरवठा शाखा  12/01/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 3एमबी)
4 अन्न धान्य वितरण अधिकारी  19/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 542केबी)
5 रोजगार हमी योजना  03/02/2021  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 6एमबी)
6 कुळकायदा शाखा  24/09/2020 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 235केबी)
7 गृह शाखा  13/10/2020 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 7एमबी)
8 नगर पालिका शाखा  10/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 8एमबी)
9 महसूल शाखा  18/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 795केबी)
10 अपील कक्ष  02/02/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 350केबी)
11 गौण खनिज शाखा  23/09/2020 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 606केबी)
12 संजय गांधी  24/09/2020 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 606केबी)
13 पुनर्वसन  18/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 2एमबी)
14 निवडणूक  12/01/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 998केबी)
15 विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी  24/09/2020 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 610केबी)
16 अंतर्गत लेखा परीक्षण शाखा लेखाधिकारी क्र.1 व 2  29/01/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 246केबी)
17 ग्रामपंचायत शाखा  05/11/2020 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 719केबी)
18 सामान्य प्रशासन शाखा  11/01/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 592केबी)
19 भूसंपादन शाखा  12/01/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 112केबी)
20 नियोजन शाखा 23/02/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 3एमबी)

 

 

अ.क्र. तहसील दिनांक फाइल
1 नगर 04/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 428केबी)
2 जामखेड 18/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 3एमबी)
3 संगमनेर 22/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 3एमबी)
4 कर्जत 04/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 669केबी)
5 राहाता 10/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 6एमबी)
6 राहुरी 08/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 300केबी)
7 श्रीगोंदा 05/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 6एमबी)
8 नेवासा 22/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 2एमबी)
9 पाथर्डी 12/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 1एमबी)
10 श्रीरामपूर 17/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 862केबी)
11 पारनेर 18/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 1एमबी)
12 अकोले 09/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 5एमबी)
13 शेवगाव 17/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 1एमबी)
14 कोपरगाव 17/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 5एमबी)
अ.क्र.  कार्यालय  दिनांक फाइल
1 जिल्हा न्यायालय  26/03/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 2एमबी)
2 जिल्हापरिषद 
3 जिल्हा पोलीस  25/08/2015 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 197केबी)
4 होमगार्ड  08/05/2016 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 229केबी)
5 जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अहमदनगर  29/07/2017 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 7एमबी)
6 जिल्हा महिला व बालकल्याण
7 अधीक्षक अभियंता व प्रशासक ला.क्षे.वि.प्रा.अहमदनगर  13/02/2020 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 627केबी)
8 अधीक्षक अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ,मंडळ अहमदनगर  21/02/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 143केबी)
9 कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ,विभाग अहमदनगर  07/04/2017 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 178केबी)
10 सार्वजनिक बांधकाम मंडळ अहमदनगर  22/08/2017 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 466केबी)
11 सार्वजनिक बांधकाम मंडळ राहुरी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 392केबी)
12 कार्यकारी अभियंता, मार्ग प्रकल्प विभाग क्र.2,अहमदनगर  01/01/2020 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 363केबी)
13 नगर रचना अहमदनगर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 255 केबी)
14 नगर रचना श्रीरामपूर  02/07/2016 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 497केबी)
15 उप वनसंरक्षक  07/09/2015 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ,736केबी)
16 जिल्हा कोषागार  17/02/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 4एमबी)
17 जिल्हा उप निबंधक सह .संस्था  21/07/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 1.08एमबी)
18 जिल्हा उद्योग केंद्र  20/06/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 196केबी)
19 जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय  08/10/2009 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 160केबी)
20 जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र  12/04/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 823केबी)
21 जिल्हा माहिती अधिकारी  05/09/2015 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 177केबी)
22 उप प्रादेशिक परिवहन अहमदनगर  07/12/2016 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 2एमबी)
23 उप प्रादेशिक परिवहन श्रीरामपूर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 593केबी)
24 उप प्रादेशिक महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 277केबी)
25 वरिष्ठ भू.वैज्ञानिक , भू.जल सर्वेक्षण फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 123केबी)
26 सहाय्यक नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, अ.नगर  26/06/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 1.16एमबी)
27 अहमदनगर महानगरपालिका 25/02/2016
28 कोपरगाव नगर परिषद फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 181केबी)
29 कार्यकारी अभियंता जागतिक बँक प्रकल्प विभाग 25/02/2016 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 373केबी)
30 विधुत निरीक्षक कार्यालय फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 218केबी)
31 सहाय्यक संचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग)  01/11/2009 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 287केबी)
32 सार्वजनिक बांधकाम विभाग अहमदनगर  01/07/2014 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 1एमबी)
33 सार्वजनिक बांधकाम विभाग संगमनेर 01/07/2014 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 197केबी)
34 कार्यकारी अभियंता,गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ,औरंगाबाद उर्ध्व प्रवरा कालवा विभाग,संगमनेर  21/07/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 5.56एमबी)
35 जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी  08/02/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 9एमबी)
36 सह जिल्हा निबंधक वर्ग 1 तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी  29/08/2019 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 7एमबी)
37 प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना अहमदनगर  07/08/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 2.66एमबी)
38 प्रादेशिक सहसंचालक साखर अहमदनगर 26/08/2020 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, 2एमबी)