बंद करा

बोंडअळी अनुदान

अ.क्र. तालुका दिनांक टप्पा-1 दिनांक टप्पा-2 दिनांक टप्पा-3
1 जामखेड 20/08/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 3.48एमबी) 12/09/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 3.24एमबी)  3/12/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 4एमबी)
2 कर्जत 20/08/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 8.33एमबी)
3 नगर  13/07/2018  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 4.24एमबी) 30/08/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 212केबी)
4 नेवासा  12/07/2018  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 4.24एमबी) 11/09/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 1.72एमबी)
5 पारनेर  16/07/2018  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 4.19एमबी) 12/09/2018  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2.55एमबी)
6 राहुरी  09/07/2018  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2एमबी) 04/09/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2.72एमबी)
7 संगमनेर  10/07/2018  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 4.24एमबी) 24/08/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2.81केबी)
8 श्रीगोंदा  10/07/2018  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 4.24एमबी) 15/09/2018  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 299केबी) 26/11/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 565केबी)
9 श्रीरामपूर 11/07/2018  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 1.59एमबी)
10 शेवगाव 23/08/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 4.55एमबी)  15/09/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 6.97एमबी) 
11 राहाता 23/08/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 3.78एमबी)
12 पाथर्डी 24/08/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2.42एमबी) 15/09/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 4.73एमबी) 
13 कोपरगाव 30/08/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 1.65एमबी) 30/08/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 628केबी) 30/08/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2.60एमबी)