बंद करा

फोटो गॅलरी

निळवंडे धरण
मुळा धरण
कत्राबाद देवी, मांडवगाव, तालुका श्रीगोंदा
बालेश्वर आणि लक्ष्मीनारायण मंदिर, पेडगाव तालुका श्रीगोंदा
सिद्धेश्वर मंदिर,सिद्धेश्वरवाडी, तालुका पारनेर
भवानी मंदिर तहकारी तालुका अकोले
अमृतेश्वर मंदिर रतनवाडी अकोले
राष्ट्रीय मतदार दिन
कॅशलेस बँकिंग ट्रैनिंग
प्रशिक्षणाच्या वेळी घेतलेले रक्तदान शिबीर