जिल्हा निवडणूक कार्यालय

संसदीय आणि विधानसभा मतदारसंघाचा नकाशा
लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघाचा नकाशा

अहमदनगर जिल्हा दोन संसदीय मतदारसंघ आणि बारा विधानसभा मतदारसंघात विभागाला आहे जसे 38 शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ   216 अकोले , 217 ​​संगमनेर, 218 ​​शिर्डी , 219 कोपरगाव , 220 श्रीरामपूर आणि 221 नेवासा विधानसभा मतदारसंघ  आणि 37 अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघ  222 शेवगाव , 223 राहुरी , 224 पारनेर, 225 अहमदनगर शहर, 226 श्रीगोंदा आणि  227 कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदारसंघ.

मदत: जिल्हा निवडणूक कार्यालय, अहमदनगर
फोन नंबर (0241) 2347623
फॅक्स क्रमांक: (0241) 2320330
ई-मेल: dydeoahmednagar [at] gmail [dot] com

उमेदवार शपथपत्र – 37-अहमदनगर             38-शिर्डी

Announcement

कार्यक्रम : ३७-अहमदनगर आणि ३८-शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ

मतदान केंद्रांची विधानसभा मतदारसंघ निहाय संख्‍येबाबतचा तपशिल

31-01-2019 रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील मतदारांची संख्या

जिल्ह्यात  गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदानात टक्केवारी

लोकसभा मतदारसंघात मतदान टक्केवारी 2009 आणि 2014 – 37-अहमदनगर         38-शिर्डी

निवडणूकीच्या बातम्या (वृत्तपत्र कात्रण)

22-04-2019    05-04-2019   30-03-2019     29-03-2019     28-03-2019   26-03-2019     24-03-2019   21-03-2019   20-03-2019

19-03-2019    18-03-2019   17-03-2019   16-03-2019    15-03-2019    14-03-2019    13-03-2019    12-03-2019   11-03-2019

व्हिडिओ

समन्वय अधिकारी

सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी

क्षेत्रिय अधिकारी –

अकोले-216   संगमनेर-217    शिर्डी-218   कोपरगाव-219   श्रीरामपूर-220   नेवासा-221

शेवगाव-222   राहुरी-223      पारनेर-224   अहमदनगर शहर-225    श्रीगोंदा-226   कर्जत-जामखेड-227

महत्वाचे मॅन्युअल आणि संकलन (सामान्य नागरिक, उमेदवार आणि राजकीय पक्षांसाठी )

निवडणुकीच्या  संबंधित माहिती लोकसंख्या आणि मतदारां संबंधित माहिती पुरुष स्त्री इतरएकूण 23,42,82522,00,334 45,43,159 24,67,28623,19,373 47,86,659 16,99,04215,40,92812732,40,097 12,5854,780 17,365

एकूण  मतदारसेवा मतदार

लोकसंख्या
2011 च्या जनगणनेनुसार
1-1-2017 रोजी  अंदाजीत

जनगणने नुसारमतदार नोंदणी नुसारएकूण 925904 66.86 66.44 67.69

 

गुणोत्तर
लिंग गुणोत्तर
मतदार लोकसंख्या गुणोत्तर

निवडणूक फोटो ओळखपत्र संबंधी माहिती एकूण ई पी आय सी धारकटक्केवारी 32,32,4699.76 32,30,809 99.71

 

ई पी आय सी
ई पी आय सी कव्हरेज
मतदार यादी मधे एकूण फोटो

ईव्हीएम संबंधित माहिती मतपत्रिका युनिटकंट्रोल युनिट 73004900

 

उपलब्धता
ईव्हीएम सत्यापन 100 टक्के पडताळणी

मतदान केंद्रा संबंधी माहिती एकूण मतदान केंद्र : 3599 शहरी भागग्रामीण भागएकूण 30326052908

 

मतदान केंद्र
स्थानाची संख्या

विशेष पुन:निरीक्षण  सारांश व सातत्याने अद्ययावत माहिती(15 सप्टेंबर 2016 ते 14 ऑक्टोबर 2016 पर्यंत) एकूण दावे सादर केलेले   फॉर्म 6 : 61031 मतदार यादीत नाव नोदणी साठी मागणी पत्र : 55664 सुमोटो रद्द केलेलेएकूण 25289356

 

एकूण दावे सादर केलेले फॉर्म 7
6828

फोटो गोळा केलाफोटो स्कॅन केलाई पी आय सी वितरित 8368836864032

 

नवीन ई पी आय सी व्युत्पन्न
55664
प्रशसकीय पदानुक्रम आकृती

प्रशसकीय पदानुक्रम

 

निवडणूक विभागाची वैधानिक उपक्रम खालीलप्रमाणे आहेत फोटो मतदार यादी

 

    • स्वत: च्या मतदारसंघात मतदार म्हणून मतदारांची नोंद

    

    

 

 

  • यादीबद्ध मतदारांना मतदारांचे फोटो ओळखपत्र द्या (ई पी आय सी)

 

 

  • पुनरीक्षण कार्याचे नियमन

 

 

  • मसुदा आणि अंतिम फोटो मतदार याद्यांचे प्रकाशन

 

परिषद मतदारसंघांसाठी मतदार यादी

 

    • पदवी परिषदेच्या मतदार संघासाठी मतदार यादी तयार करणे

    

    

 

 

  • शिक्षक परिषद मतदारसंघ साठी मतदारयादीचा रोल तयार करणे

 

 

  • लोकल अथॉरिटी परिषद मतदारसंघ साठी मतदार याद्यांची तयार करणे

 

निवडणूक नियंत्रण

 

    • संसद सामान्य व पोट निवडणूक

    

    

 

 

  • विधानसभा सार्वत्रिक व पोट निवडणूक

 

 

  • परिषद मतदारसंघ सामान्य व बाय निवडणूक

 

नोट : नगरपालिका व पंचायत निवडणूक राज्य निवडणूक आयोगाने घेतली आहे ज्यायोगे या विभागात काही नोडल वैधानिक बाबींचा समावेश झाला उदा. मतदार यादी, डिजिटल कॅमेरा, मतदान केंद्र प्रकाशन इ. मतदान केंद्र व मतदान केंद्र

 

    • मतदारसंघात मर्यादा

    

    

 

 

  • मतदान केंद्राचे सुसूत्रीकरण

 

 


		

राज्य पातळीवरील अधिकारी

अ.क्र. पद दूरध्वनी फॅक्स इमेल
1 मुख्य निवडणूक अधिकारी,महाराष्ट्र 022-22029965,22024243 022-22835698,22026441 ceo_maharashtra[at]gmail[dot]com
2 उपसचिव आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी 022-22856667 022- 22835698 ceo_maharashtra[at]eci[dot]gov[dot]in
3 अवर सचिव आणि उपमुख्य निवडणूक अधिकारी 022-22025059 022-22835698 spbhokare[at]gmail[dot]com,mahaphoto[at]gmail[dot]com

जिल्हा पातळीवरील अधिकारी

अ.क्र. पद दूरध्वनी फॅक्स इमेल
1 जिल्हा निवडणूक अधिकारी व जिल्हाधिकारी 0241-2345001 0241-2322432 mahahm[at]nic[dot]in
2 अतिरिक्त जिल्हाधिकारी 0241-2326296 0241-2326296 mahahm[at]nic[dot]in
3 उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी 0241-2347623 0241-2320330 dydeoahmednagar[at]gmail[dot]com

उप विभागीय स्तर अधिकारी

अ.क्र. पद दूरध्वनी फॅक्स इमेल
1 निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी, नगर विभाग नगर 0241-2345194 0241-2345194 prantnagar[at]gmail[dot]com
2 निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर विभाग संगमनेर 02425-225311 02425-225311 subsangamner[at]gmail[dot]com
3 निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी श्रीरामपूर विभाग श्रीरामपूर 02422-223775 02422-223775 sdoshrirampur[at]rediffmail[dot]com
4 निवडणूक नोंदणी अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी,कर्जत विभाग,कर्जत 02489-222935 02489-222387 sdokarjat[at]yahoo[dot]co[dot]in
5 निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी, पाथर्डी विभाग पाथर्डी 02428-222363 02428-222363 sdopathardi77[at]gmail[dot]com
6 निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी, शिर्डी विभाग शिर्डी 02423-255755 02423-255757 sdoshirdi[at]gmail[dot]com
7 निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा पारनेर 0241-2345652 0241-2345652 sdo.srigondaparner[at]gmail[dot]com>

तहसील पातळीवरील अधिकारी

अ.क्र. पद दूरध्वनी फॅक्स इमेल
1 सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार नगर 0241-2411600 0241-2411600 nagartahsildar[at]gmail[dot]com
2 सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार पारनेर 02488-221528 02488-221528 tahasildarparner[at]gmail[dot]com
3 सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार पाथर्डी 02428-222332 02428-222332 123vankha[at]gmail[dot]com
4 सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार शेवगाव 02429-221235 02429-221235 tahasilshevgaon[at]gmail[dot]com
5 सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार संगमनेर 02425-225353 02425-225353 tahsildarsangamner[at]gmail[dot]com
6 सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार कोपरगाव 02423-223059 02423-223059 kopargaonrnt[at]gmail[dot]com
7 सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार अकोले 02424-221228 02424-221228 tahsildarakole[at]gmail[dot]com
8 सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार श्रीरामपुर 02422-222250 02422-222250 tahshrirampur[at]gmail[dot]com
9 सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार नेवासा 02487-241225 02487-241225 tahasildarnewasa[at]gmail[dot]com
10 सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार राहता 02423-242853 02423-242853 tahsilrahata1999[at]gmail[dot]com
11 सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार राहुरी 02426-232660 02426-232660 tahasilrahuri11[at]gmail[dot]com
12 सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार कर्जत 02489-222326 02489-222326 tahasildarkarjat[at]gmail[dot]com
13 सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार जामखेड 02421-221037 02421-221037 tahasiljamkhed[at]gmail[dot]com
14 सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार श्रीगोंदा 02487-222322 02487-222322 tahasildarshrigonda14[at]gmail[dot]com
लोकसभा निवडणूक 2009
37-अहमदनगर वि.स.-222(पीडीएफ, 64.4केबी) वि.स.223(पीडीएफ, 59.2केबी) वि.स.224(पीडीएफ, 64.7केबी) वि.स.225(पीडीएफ, 49केबी) वि.स.226(पीडीएफ, 61.8केबी) वि.स.227(पीडीएफ, 62.7केबी)  पार्ट-2(पीडीएफ, 22.2केबी)
38-शिर्डी वि.स.-216(पीडीएफ, 60.8केबी) वि.स.217(पीडीएफ, 57.8केबी) वि.स.218(पीडीएफ, 52.9केबी) वि.स.219(पीडीएफ, 56केबी) वि.स.220(पीडीएफ, 55.2केबी) वि.स.221(पीडीएफ, 56.7केबी) पार्ट-2(पीडीएफ, 22.8केबी)
विधानसभा निवडणूक 2009
वि.स.-216(पीडीएफ, 54केबी) वि.स.217(पीडीएफ, 57.4केबी) वि.स.218(पीडीएफ, 52केबी) वि.स.219(पीडीएफ, 54.3केबी) वि.स.220(पीडीएफ, 58.7केबी) वि.स.221(पीडीएफ, 53.5केबी)
वि.स.-222(पीडीएफ, 60.4केबी) वि.स.223(पीडीएफ, 52.8केबी) वि.स.224(पीडीएफ, 65.1केबी) वि.स.225(पीडीएफ, 47.9केबी) वि.स.226(पीडीएफ, 64.9केबी) वि.स.227(पीडीएफ, 63.5केबी)
विधानसभा निवडणूक 2014
वि.स.-216(पीडीएफ, 57.2केबी) वि.स.217(पीडीएफ, 47.1केबी) वि.स.218(पीडीएफ, 56.6केबी) वि.स.219(पीडीएफ, 40.8केबी) वि.स.220(पीडीएफ, 60.7केबी) वि.स.221(पीडीएफ, 56केबी)
वि.स.-222(पीडीएफ, 61.4केबी) वि.स.223(पीडीएफ, 57.9केबी) वि.स.224(पीडीएफ, 65.9केबी) वि.स.225(पीडीएफ, 69.9केबी) वि.स.226(पीडीएफ, 62.1केबी) वि.स.227(पीडीएफ, 63.2केबी)
लोकसभा निवडणूक 2014
37-अहमदनगर वि.स.-222(पीडीएफ, 647केबी) वि.स.223(पीडीएफ, 552केबी) वि.स.224(पीडीएफ, 664केबी) वि.स.225(पीडीएफ, 483केबी) वि.स.226(पीडीएफ, 620केबी) वि.स.227(पीडीएफ, 636केबी)  पार्ट-2(पीडीएफ, 37.6केबी)
38-शिर्डी वि.स.-216(पीडीएफ, 80.5केबी) वि.स.217(पीडीएफ, 74.9केबी) वि.स.218(पीडीएफ, 78.6केबी) वि.स.219(पीडीएफ, 57.6केबी) वि.स.220(पीडीएफ, 81.3केबी) वि.स.221(पीडीएफ, 71.1केबी)  पार्ट-2(पीडीएफ, 20.5केबी)