बंद करा

जिल्हाधिकारी कार्यालय

जिल्हाधिकारी

जिल्ह्यातील प्रशासकीय आणि कार्यात्मक मुख्याधिकारी असल्याने जिल्ह्यातील विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्याचे कार्य सोपवले जाते. जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख जिल्हाधिकारी / जिल्हा न्यायदंडाधिकारी आहेत.त्यांना एकूण जिल्हा प्रशासन हे सोपवण्यात आले आहे ज्यात ग्रामपंचायत, नगरपालिका, जिल्हा परिषदे, पंचायत समित्या, ठराविक सहकारी संस्था, विधानसभा आणि संसदीय निवडणूक, रोजगार हमी योजना, पुनर्वसन यासारख्या विविध निवडणुका आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचा, नागरी पुरवठा, भूसंपादन व इतर विकासात्मक उपक्रम याचा समावेश आहे.

अ.न. नाव पद
1
डॉ. राजेंद्र भोसले (भा.प्र.से.)
जिल्हाधिकारी
2 अतिरिक्त जिल्हाधिकारी
3 श्री.  संदीप निचित निवासी उपजिल्हाधिकारी

उपजिल्हाधिकारी

अ.न. नाव पद
 1  श्रीमती उर्मिला पाटील उपजिल्हाधिकारी महसूल
2  श्री.उदय किसवे उपजिल्हाधिकारी  (रोजगार हमी )
3  श्रीमती पल्लवी निर्मळ जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी
4  श्रीमती जयश्री माळी जिल्हा पुरवठा अधिकारी
5  श्री. जितेंद्र पाटील उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी
6  श्री.सिद्धार्थ भंडारे विशेष भूसंपादन अधिकारी – 1
7
श्री.बालाजी क्षीरसागर
विशेष भूसंपादन अधिकारी 3
8  श्रीमती उज्वला गाडेकर विशेष भूसंपादन अधिकारी 7
9 विशेष भूसंपादन अधिकारी 13
10 श्रीमती जयश्री आव्‍हाड विशेष भूसंपादन अधिकारी 14
11 श्री. संदीप चव्हाण विशेष भूसंपादन अधिकारी 15

जिल्हा नियोजन अधिकारी

अ.न. नाव पद
1  श्री. निलेश भदाणे
जिल्हा नियोजन अधिकारी

तहसीलदार

अ.न. नाव पद
 1  श्रीमती माधुरी आंधळे तहसीलदार, महसूल शाखा
 2  श्रीमती सुनिता ज-हाड तहसीलदार, भूसुधार शाखा
 3  श्रीमती वैशाली अव्हाड तहसीलदार, सामान्य प्रशासन
 4
श्रीमती अर्चना भाकड
अन्नधान्य वितरण अधिकारी
 5  श्री.विशाल नाईकवाडे तहसीलदार , संजय गांधी योजना
 6  श्री.किशोर कदम सहायक  जिल्हा पुरवठा अधिकारी
 7  श्री. चंद्रशेखर शितोळे तहसीलदार, निवडणूक
 8  श्री.नरेशकुमार बहिरम
(सेवावर्ग वि.आ.कार्यालय नाशिक)
कार्यकारी दंडाधिकारी
 9  श्री. रोहिदास वारुळे तहसीलदार,पुनर्वसन
 10  श्रीमती वैशाली अव्हाड ग्रामपंचायत

अंतर्गत लेखा परीक्षण

अ.न. नाव पद
 1  श्री. महेश कावरे  लेखाधिकारी , आलेप , जमा शाखा
 2  श्रीमती वैशाली खेडकर  लेखाधिकारी, आलेप, खर्च शाखा