बंद करा

जिल्हाधिकारी कार्यालय

जिल्हाधिकारी

जिल्ह्यातील प्रशासकीय आणि कार्यात्मक मुख्याधिकारी असल्याने जिल्ह्यातील विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्याचे कार्य सोपवले जाते. जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख जिल्हाधिकारी / जिल्हा न्यायदंडाधिकारी आहेत.त्यांना एकूण जिल्हा प्रशासन हे सोपवण्यात आले आहे ज्यात ग्रामपंचायत, नगरपालिका, जिल्हा परिषदे, पंचायत समित्या, ठराविक सहकारी संस्था, विधानसभा आणि संसदीय निवडणूक, रोजगार हमी योजना, पुनर्वसन यासारख्या विविध निवडणुका आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचा, नागरी पुरवठा, भूसंपादन व इतर विकासात्मक उपक्रम याचा समावेश आहे.

अ.न. नाव पद
1 श्री. राहुल द्विवेदी (भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी
2 श्री. पी.एल. सोरमारे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी
3 श्री. संदीप निचित निवासी उपजिल्हाधिकारी

उपजिल्हाधिकारी

अ.न. नाव पद
 1  श्रीमती उर्मिला पाटील उपजिल्हाधिकारी महसूल
2  श्री.उदय किसवे उपजिल्हाधिकारी  (रोजगार हमी )
3 जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी
4  श्रीमती जयश्री माळी जिल्हा पुरवठा अधिकारी
5  श्री. जितेंद्र पाटील उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी
6  श्री. निलेश भुदाने उपजिल्हाधिकारी नियोजन
7  श्री. चंद्रशेखर देशमुख विशेष भूसंपादन अधिकारी – 1
8 विशेष भूसंपादन अधिकारी 3
9  श्रीमती उज्वला गाडेकर विशेष भूसंपादन अधिकारी 7
10  श्री.पंकज चौबळ विशेष भूसंपादन अधिकारी 13
11  श्री. शाहूराज मोरे विशेष भूसंपादन अधिकारी 14
12 विशेष भूसंपादन अधिकारी 15

तहसीलदार

अ.न. नाव पद
 1  श्री. गिरीश वाखारे तहसीलदार, महसूल शाखा
 2  श्री.शरद घोरपडे तहसीलदार, भूसुधार शाखा
 3  श्रीमती वैशाली अव्हाड तहसीलदार, सामान्य प्रशासन
 4  श्री.प्रदिप पवार अन्नधान्य वितरण अधिकारी
 5  श्रीमती भारती सागरे तहसीलदार , संजय गांधी योजना
 6  श्री. सुनील सैंदाणे सहायक  जिल्हा पुरवठा अधिकारी
 7  श्री. चंद्रशेखर शितोळे तहसीलदार, निवडणूक
 8 श्री. नरेशकुमार बहिराम कार्यकारी दंडाधिकारी
 9  श्री. महेश पवार तहसीलदार,पुनर्वसन
 10  श्रीमती वैशाली अव्हाड ग्रामपंचायत

अंतर्गत लेखा परीक्षण

अ.न. नाव पद
 1  श्री. महेश कावरे  लेखाधिकारी , आलेप , जमा शाखा
 2  श्रीमती वैशाली कावरे  लेखाधिकारी, आलेप, खर्च शाखा