बंद करा

जिल्हाधिकारी परिचय

जिल्हाधिकारी अहमदनगर

जिल्हाधिकारी

जिल्हा अहमदनगर
महाराष्ट्र राज्य
भारत
पिन  : 414001  दुरध्वनी : 91-241-2345001 (कार्यालय)  फॅक्स : 91-241-2322432
इमेल:collector.ahmednagar[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

श्री. राहुल द्विवेदी  , भा.प्रा.से.
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी
आयएएस बॅच  : 2010
कॅडर                : महाराष्ट्र
सद्य पदाच्या नियुक्तीची तारीख  : 18/04/2018
शैक्षणिक पात्रता  : बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी (बी.टेक.), मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग

अनुभव

अ.न. पद विभाग / कार्यालय कालावधी (पासून-पर्यंत )
 1 भारतीय महसूल सेवा ऑगस्ट 2009 to ऑगस्ट2010
 2 भारतीय प्रशासन सेवा ऑगस्ट 2010
 3 जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी, वाशीम महसूल आणि वन विभाग ,महाराष्ट्र शासन जून  2015 to 17/04/2018
4 जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी,  अहमदनगर महसूल आणि वन विभाग ,महाराष्ट्र शासन 18/04/2018 दुपारनंतर