बंद करा

कोणाचे कोण

भागामध्ये कोण-कोण नुसार गाळा

गाळा

जिल्हाधिकारी कार्यालय

नाव पद ईमेल पत्ता फोन फॅक्स
श्री. राहुल द्विवेदी (भा.प्र.से.)जिल्हाधिकारी आणि दंडाधिकारीcollector[dot]ahmednagar[at]maharashtra[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय, जीपीओ रोड, अहमदनगर -4140010241-234500102412322432
श्री. भानुदास पालवेअतिरिक्त जिल्हाधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर - 41400102412326296
श्री. प्रशांत पाटीलनिवासी उप जिल्हाधिकारीrdc[dot]ahmednagar[at]maharashtra[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर- 414001024123455040241-2353977
श्री. संदीप आहेरउप जिल्हाधिकारी, महसूलजिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर -4140010241-2345460
श्री. वामन कदमउपजिल्हाधिकारी, ईजीएसजिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर -4140010241-2323051
श्रीमती ज्योती कावरेजिल्हा पुनर्वसन अधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर -4140010241-2344276
श्री. संदीप निचितजिल्हा पुरवठा अधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर -4140010241-2326273
श्री. अरुण आनंदकरउपजिल्हा निवडणूक अधिकारीdydeoahmednagar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर -4140010241-23476230241-2320330
श्री. राजेंद्र वाघएस.एल.ए.ओ 1 अहमदनगरजिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर -4140010241-2422926
श्रीमती जयश्री माळीएस.एल.ए.ओ 3 ,अहमदनगरजिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर -4140010241-2422926

उप विभागीय अधिकारी

नाव पद ईमेल पत्ता फोन फॅक्स
श्री. रवीन्द्र ठाकरेउपविभागीय अधिकारी शिर्डीsdoshirdi[at]gmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय, शिर्डी2423-255757
श्री. विक्रम बांदलउपविभागीय अधिकारी पाथर्डीsdopathardi77[at]gmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय, पाथर्डी2428-222363
श्री. गोविंद दाणेजउपविभागीय अधिकारी श्रीगोंदाsdo[dot]srigondaparner[at]gmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय, श्रीगोंदा241-2345652
श्रीमती अर्चना नष्टेउपविभागीय कार्यालय, कर्जतsdokarjat[at]yahoo[dot]co[dot]inउपविभागीय कार्यालय, कर्जत2489-2223872489-222385
श्री. भागवत डोईफोडेउपविभागीय अधिकारी संगमनेरsubsangamner[at]gmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय, संगमनेर
श्री. तेजस चव्हाणउपविभागीय अधिकारी श्रीरामपूरsdoshrirampur[at]rediffmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय,श्रीरामपूर2422-223775
श्रीमती उज्वला गाडेकरउपविभागीय अधिकारी नगरprantnagar[at]gmail[dot]comउपविभागीय कार्यालय,नगर0241-2345194