बंद करा

उप विभागीय अधिकारी

जिल्हयाची विभागणी खालीलप्रमाणे सात उपविभागात केलेली आहे.

अ.न. नाव पद
1  श्री. श्रीनिवास अर्जुन  उपविभागीय अधिकारी, नगर
2  श्रीमती अर्चना नष्टे उपविभागीय अधिकारी, कर्जत
3  श्री. देवदत्त केकाण  उपविभागीय अधिकारी , पाथर्डी
4  श्री. सुधाकर भोसले  उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा
5  श्री. शशिकांत मंगरुळे  उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर
6  श्री. गोविंद शिंदे  उपविभागीय अधिकारी, शिर्डी
7  श्री. अनिल पवार  उपविभागीय अधिकारी, श्रीरामपूर