जिल्ह्याविषयी

अहमद निजाम शाह 1 याने इ.स.1494 मध्ये वसविलेले व निजामशाहाचे राजधानीचे शहर पुढे त्याच्याच नावाने अहमदनगर शहर म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
अधिक …

Collector
जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी श्री. राहुल द्विवेदी, भाप्रसे

छायाचित्र दालन