Close

Shri. Shriniwas Arjun

Sub Divison Office, Nagar

Email : prantnagar[at]gmail[dot]com
Designation : Sub Divison Officer, Nagar
Phone : 0241-2345194
Room No. : 2412328297