Close

Hospitals

Rural Hospital Sakur

Sakur, Taluka Sangamner, Ahmednagar

Email : rhsakur[at]rediffmail[dot]com
Phone : 02425-275048

Rural Hospital Samsherpur

Samsherpur , Ahmednagar

Email : rhsamsherpuranagar[at]gmail[dot]com
Phone : 02425-222257

Rural Hospital Taharabad

Taharabad , Taluka Rahuri, Ahmednagar

Email : rhtaharabad[at]gmail[dot]com
Phone : 02426-257000

Rural Hospital Takali Dhokeshwar

Takali Dhokeshwar , Taluka Parner, Ahmednagar

Email : msrhtd[at]gmail[dot]com
Phone : 02488-282230

Rural Hospital, Akole

Taluka Akole, Ahmednagar

Email : msrhakole222[at]rediffmail[dot]com
Phone : 02424-221324

Rural Hospital, Kopargaon

Taluka Kopargaon , Ahmednagar

Email : msrhkop[at]rediffmail[dot]com
Phone : 02423-221020

Rural Hospital, Puntamba

Puntamba , Taluka Kopargaon, Ahmednagar

Email : rhpuntambaanagar[at]gmail[dot]com
Phone : 02423-274016

Rural Hospital, Rahata

Taluka Rahata , Ahmednagar

Email : msrhrahata[dot]2010[at]rediffmail[dot]com
Phone : 02423-242212

Rural Hospital, Rajur

Rajur, Taluka Akole, Ahmednagar

Email : rh_rajur[at]rediffmail[dot]com
Phone : 02424-251303

Rural Hospital, Sangamner

Taluka Sangamner, Ahmednagar

Email : msrhsangamner[at]rediffmail[dot]com
Phone : 02425-221265