बंद करा

उप विभागीय अधिकारी

भागामध्ये कोण-कोण नुसार गाळा

गाळा

उप विभागीय अधिकारी
प्रोफ़ाइल चित्र नाव पद ईमेल फोन फॅक्स पत्ता
चित्र उपलब्ध  नाही आहे श्री. गोविंद शिंदे उपविभागीय अधिकारी शिर्डी sdoshirdi[at]gmail[dot]com 2423-255757 उपविभागीय कार्यालय, शिर्डी
चित्र उपलब्ध  नाही आहे श्री. देवदत्त केकाण उपविभागीय अधिकारी पाथर्डी sdopathardi77[at]gmail[dot]com 2428-222363 उपविभागीय कार्यालय, पाथर्डी
चित्र उपलब्ध  नाही आहे श्री. सुधाकर भोसले उपविभागीय अधिकारी श्रीगोंदा sdo[dot]srigondaparner[at]gmail[dot]com 241-2345652 उपविभागीय कार्यालय, श्रीगोंदा
चित्र उपलब्ध  नाही आहे श्रीमती अर्चना नष्टे उपविभागीय कार्यालय, कर्जत sdokarjat[at]yahoo[dot]co[dot]in 2489-222387 2489-222385 उपविभागीय कार्यालय, कर्जत
चित्र उपलब्ध  नाही आहे श्री. शशिकांत मंगरुळे उपविभागीय अधिकारी संगमनेर subsangamner[at]gmail[dot]com उपविभागीय कार्यालय, संगमनेर
चित्र उपलब्ध  नाही आहे श्री. अनिल पवार उपविभागीय अधिकारी श्रीरामपूर sdoshrirampur[at]rediffmail[dot]com 2422-223775 उपविभागीय कार्यालय,श्रीरामपूर
चित्र उपलब्ध  नाही आहे श्री. श्रीनिवास अर्जुन उपविभागीय अधिकारी नगर prantnagar[at]gmail[dot]com 0241-2345194 उपविभागीय कार्यालय,नगर