बंद करा

जिल्हाधिकारी कार्यालय

भागामध्ये कोण-कोण नुसार गाळा

गाळा

जिल्हाधिकारी कार्यालय
प्रोफ़ाइल चित्र नाव पद ईमेल फोन फॅक्स पत्ता
चित्र उपलब्ध  नाही आहे डॉ. राजेंद्र भोसले, आय.ए.एस. जिल्हाधिकारी आणि दंडाधिकारी collector[dot]ahmednagar[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 0241-2345001 02412322432 जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर
चित्र उपलब्ध  नाही आहे श्री. संदीप निचित निवासी उप जिल्हाधिकारी rdc[dot]ahmednagar[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 02412345504 0241-2353977 जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर
चित्र उपलब्ध  नाही आहे श्रीमती उर्मिला पाटील उप जिल्हाधिकारी, महसूल 0241-2345460 जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर
चित्र उपलब्ध  नाही आहे श्री.उदय किसवे उपजिल्हाधिकारी, ईजीएस 0241-2323051 जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर
चित्र उपलब्ध  नाही आहे श्रीमती पल्लवी निर्मळ जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी 0241-2344276 जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर
चित्र उपलब्ध  नाही आहे श्रीमती जयश्री माळी जिल्हा पुरवठा अधिकारी 0241-2326273 जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर
चित्र उपलब्ध  नाही आहे श्री. जितेंद्र पाटील उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी dydeoahmednagar[at]gmail[dot]com 0241-2347623 0241-2320330 जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर
चित्र उपलब्ध  नाही आहे श्री.सिद्धार्थ भंडारे एस.एल.ए.ओ १ अहमदनगर 0241-2422926 जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर
चित्र उपलब्ध  नाही आहे श्रीमती उज्वला गाडेकर एस.एल.ए.ओ ७ अहमदनगर 0241-2422926 जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर
चित्र उपलब्ध  नाही आहे श्री.पंकज चौबळ एस.एल.ए.ओ १३ अहमदनगर 0241-2422926 जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर