बंद करा

हेल्प लाईन

निर्देशिका विभागानुसार गाळा

गाळा

हेल्प लाईन
नाव पद ईमेल भ्रमणध्वनी क्रमांक दूरध्वनी क्रमांक फॅक्स पत्ता
पोलीस कंट्रोल रूम 2416132 पोलीस कंट्रोल रूम १००
नागरिकांसाठी कॉल सेंटर 155300
गुन्हा रोखण्यासाठी 1090
बालक हेल्पलाईन 1098
महिला हेल्पलाईन 1091
जिल्हाधिकारी नियंत्रण कक्ष , अहमदनगर scy[dot]ahmednagar[at]gmail[dot]com 0241-2323844 0241-2356940 जिल्हाधिकारी नियंत्रण कक्ष , अहमदनगर-४१४००१ टोल फ्री नंबर १०७७