बंद करा

शासकीय जमीन वाटप आदेश – पाथर्डी

अ.क्र. तालुका गांव स.नं/ग.नं क्षेत्र कोणास प्रदान करण्‍यात आले प्रयोजन आदेश क्रमांक व दिनांक फाईल
1 पाथर्डी शिराळ 37 16 एकर किशन यशवंता सातपुते व सावळेराम यशवंता सातपुते यांना वाटप शेतीसाठी क्र.मशा/कावि4/2417/1969 दि.18/08/1969 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
2 पाथर्डी हंडाळवाडी 42 60 आार कार्यकारी अभियंता, महावितरण नाशिक 33/11 के.व्‍ही उपकेंद्रासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/1201/2017 दि.24/08/2017 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)
3 पाथर्डी तिसगांव 127 2 एकर 18 गुंठे श्री.वृध्‍देश्‍वर हायस्‍कुल तिसगांव अतिक्रमण नियमित शाळेची इमारत व क्रिडांगणासाठी क्र.कार्या/3क/1246/1984 दिनांक 07/11/1984 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
4 पाथर्डी पिंपळगांव टप्‍पा 33,33,33,33,143, 143,143,143 6 एकुर 04 गुंठे,06 एकर 04 गुंठे,04 एकर 16 गुंठे,3 एकर 16 गुंठे,11 एकर 28 गुंठे,11 एकर 26 गुंठे,5 एकर 33 गुंठे,5 एकर 33 गुंठे शंकर कान्‍हु 06 एकर 04 गुंठे, संतराम चंद्रभान,मारुती सटवा,कोंडीबा तुकाराम,मोहन गेणु,कान्‍हु दगडु,सुदामा जंगलु,रामा जंगलु शेतीसाठी क्र.मशा/कावि/2253/71  दि.27/12/1971 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)
5 पाथर्डी प्रभु पिंपरी 2 17 गुंठे न्‍यु इंग्लिश स्‍कुल पागोरी पिंपळगांव शाळेची इमारत व वसतिगृहासाठी No. LND/V/1197/1971 Date 27/08/1971 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
6 पाथर्डी मांडवे 114 04 एकर 04 गुंठे भानुदास पवार शेतीसाठी No.RB.WS/IV/2134/1972, Date-07/07/1972 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
7 पाथर्डी खेर्डे 10 8 एकर अमिर खान हयात खान पठाण शेतीसाठी No.WS II/1052/1975 Date   /09/1975 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
8 पाथर्डी तिसगांव 296 30 एकर आदिनाथ कृषी विकास प्रतिष्‍ठाण, पाथर्डी मुलींचे वसतिगृह बांधण्‍यासाठी No.RB.Desk/III-A/1167/1995 Date -18/11/1995 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
9 पाथर्डी पाडळी 77अ 0 ए 90 गुंठे अध्‍यक्ष हुतात्‍मा बाबु गेणु समाजवादी विदयापीठ मुंबई क्रिडांगणासाठी No.RB.Desk/III-A.1124/1994, t.18/08/1994 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
10 पाथर्डी पाथर्डी 888 5 आर श्री.संजय गांधी वसतिगृह, पाथर्डी शाळेची इमारत व वसतिगृहासाठी No.RB.Desk/III-A.95/1984, Dt.31/01/1984 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
11 पाथर्डी खांडगांव 31 3 एकर 34.50 गुंठे इंद्रजित श्रीपती सावंत शेतीसाठी No.RB.WS/IV-381/1974, Dt.27/09/1974 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
12 पाथर्डी मांडवे 115 04 एकर 04 गुंठे भानुदास पवार शेतीसाठी No.RB.WS/IV-4109/1972, Dt.27/12/1972 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
13 पाथर्डी पाथर्डी जुना स.नं. 1 पैं (नविन 5 पै) 25345 चौ.मी नगर परिषद, पाथर्डी उदयानाकरिता क्र.मह.कार्या.2ब/309/2007 दि.03/07/2007 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
14 पाथर्डी माणिकदौंडी 432 8 ए 38 गुं तात्‍याबा भागाजी गायकवाड शेतीसाठी No.RB.WS/IV-1203/1973, Dt.15/09/1973 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
15 पाथर्डी पाथर्डी सि.स.नं.3391 1050 चौ.मी मुख्‍याधिकारी, नगरपरिषद पाथर्डी प्रशासकीय इमारतीसाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/495/2009, दि.16/06/2009 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
16 पाथर्डी चिंचोडी शिराळ ग्रा.प.मि.नं. 240 903 चौ.मी त्रिलोक जैन ज्ञान प्रसारक, मंडळ, पाथर्डी क्रीडांगणासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/1415/2008, दि.22/12/2008 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
17 पाथर्डी पाथर्डी 886/1 9 एकर पोलिस विभाग पोलिस बिल्‍डींगसाठी No.RB.WS/V/761/1962, Dt.21/04/1962 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
18 पाथर्डी चिचोंडी 10 6 एकर रामा विठोबा गावळे शेतीसाठी No.RB.WS/IV-445/1972, Dt.11/02/1972 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
19 पाथर्डी शिरापुर 457 5 हे 14 आर कार्यकारी अभियंता (स्‍था) महाराष्‍ट्र राज्‍य विदयुत वितरण कंपनी मर्या. नाशिक सौर उर्जा प्रकल्‍प क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/1500/2020, दि.09/12/2020 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
20 पाथर्डी अकोला 137 3 हे 71 आर राज्‍य शासनाच्‍या वनविभागाकडे पर्यायी वनीकरण क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/एसआर/23/2022,दि.26/05/2022 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)