बंद करा

शासकीय जमीन वाटप आदेश – पारनेर

अ.क्र. तालुका गावाचे नाव गट नं क्षेत्र जमिन कोणास वाटप केली प्रयोजन आदेश क्रमांक व दिनांक फाईल
1 पारनेर पारनेर 96 0 हे 30 आर जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त अहमदनगर पारनेर तालुका लघुपशुवैदयकीय चिकित्सालयाच्या इमारतीसाठी क्र.मह/कार्या/जमिन1ब/1020/2010,दिनांक 29/12/2010 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
2 पारनेर वाघुंडे खु 281 3 हे 80 आर ग्रामपंचायत वाघुंडे खु गावठाण, स्मशानभुमी सुशोभीकरण व वृक्ष लागवड क्र.मह/कार्या/जमिन1ब/287/2016, दिनांक 18/02/2016 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
3 पारनेर निघोज गावठाण 352 चौ.मी. उपमंडळ अधिकारी, तार अहमदनगर दुर संचार केंद्रासाठी क्र.मह/कार्या/3अ/971/1994, दिनांक 06/07/1994 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)
4 पारनेर बाभुळवाडे 321 4 हे 00 आर महावितरण कंपनी 132 के.व्ही.उपकेंद्र क्र.मह/कार्या/जमिन1ब/398/2009,दिनांक 10/06/2009 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
5 पारनेर पारनेर 13 0 हे 15 आर पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँक कार्यालयासाठी क्र.मह/कार्या/3अ/877,878/2001,दिनांक 20/07/2001 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
6 पारनेर पिंपळगाव रोठा 69 168.70 चौ.मी. ग्रामपंचायत पिंपळगाव रोठा ग्रामपंचायत कार्यालय व शॉपिंग सेंटर क्र.मह/कार्या/जमिन2अ/296/2008,दिनांक 03/03/2008 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
7 पारनेर गाजदीपुर स.नं.68 1000 एकर वनखात्याकडे वर्ग वनीकरणासाठी RB/WS/IV-4865/1968,दिनांक 30/12/1968 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
8 पारनेर गाडीलगाव स.नं.55 2 एकर 26 गुंठे नवसाबाई सदाशिव यादव शहीद सैनिकाची आई RB/WS/IV-2319/72,दिनांक 15/07/1972 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
9 पारनेर गोरेगाव स.नं.178 20 एकर नारायण तबाजी पटणे भुमीहिन कृषक RB/WS/IV-5195/73-74,दिनांक 06/09/1974 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
10 पारनेर सुपा स.नं.138 40 एकर भाऊ राधु शेती एलएनडी141/1923,दिनांक 30/03/1923 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
11 पारनेर सारोळा अडवाई  स.नं.41 0 हे 98 आर केरु बापु सोबळे सैनिक  कृषक RB/WS/IV-804/72,दिनांक 14/03/1972 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
12 पारनेर पारनेर गट नं 96 14 हे 39 आर   पैकी 2 हे 00 आर प्रधान जिल्‍हा व सत्र न्‍यायाधीश अहमदनगर पारनेर न्‍यायालयाची प्रशासकीय इमारत क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/2190/2017,दिनांक 16/12/2017 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
13 पारनेर बाभुळवाडे गट नं 322 3 हे 12 आर पैकी 0 हे 30 आर मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, जिल्‍हा परिषद अहमदनगर स्‍मशानभुमी साठी क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/251/2021,दिनांक 05/02/2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
14 पारनेर गाडीलगांव स.नं.55 5 एकर 31 गुंठे सोनु सहादु यादव माजी सैनिक RB/WS/IV-1703/1972,दिनांक 30/05/1972 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
15 पारनेर गाडीलगांव स.नं. 155 3 एकर 29 गुंठे बबन कळमकर कृषक RB/WS/IV-657/1972,दिनांक 13/03/1972 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
16 पारनेर अपधुप स.नं.321 5 एकर विमल सुखदेव गवळी भुमीहिन कृषक RB/WS/IV-374/1974,दिनांक 12/09/1974 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
17 पारनेर वडझिरे सि.स.नं. 352 217 चौमी ग्रामपंचायत वडझिरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्र.मह/कार्या/जमिन1ब/618/2008, दिनांक 30/08/2008 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
18 पारनेर सावरगांव फॉ.स.नं.12,  13, 81, 86 व 217 120 एकर 38 गुंठे तहसिलदार पारनेर एकसाली पट्टे रद्द करुन चारणीसाठी वर्ग क्र.आर बी/वशि/4/3895/1968, दिनांक 05/10/1968 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
19 पारनेर पारनेर सि.स.नं.3528 0 हे 6.3 आर दुय्यम निबंधक पारनेर कार्यालयीन इमारत क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/358/2012,दिनांक 27/04/2012 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
20 पारनेर रांजणगाव मशीद ग्रा.पं. मिळकत नं 428 1089 चौ.फु. कल्पना अंकुश जवक (शहीद जवान पत्‍नी) निवासी प्रयोजन क्र.मह/कार्या/3अ/1254/2001, दिनांक 27/09/2001 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
21 पारनेर कडुस ग्रा.पं. मिळकत नं 223/2 40 बाय 40 फुट शिंदे हरिश्चंद्र महादेव माजी सैनिक क्र.मह/कार्या/3अ/1843/2001, दिनांक 05/01/2002 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
22 पारनेर गांजीभोयरे सर्व्‍हे नंबर 220 10 एकर नानाभाऊ काशीनाथ खोडके यांना एकसालीने दिलेला आदेश रद्द करणेबाबत वशि/2/2035/1974, दिनांक 7/08/1974 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
23 पारनेर पारनेर 5 व 8 0 हे 63 आर कारभारी वामन श्रीमंदीलकर,कमलाकर आप्पाजी श्रीमंदी. ,भाऊ हरी श्रीमंदीलकर,भाऊ दगडु श्रीमंदीलकर,वसंत लक्ष्मण श्रीमंदीलकर ,निवृत्ती महादेव श्रीमंदी. ,प्रभाकर रंगुजी श्रीमंदीलकर ,सुर्यकांत सदाशिव श्रीमंदील.,सुधाकर दत्तात्रय श्रीमंदी. कुंभारभटटी प्रयोजन क्र.मह/कार्या/जमिन1ब/177/2013,दिनांक 08/03/2013 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
24 पारनेर निघोज 2415 व 2039 10 हे 77 आर व 0 हे 84 आर ग्रामपंचायत निघोज तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम क्र.मह/कार्या/जमिन1ब/119/2012,दिनांक 14/03/2012 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
25 पारनेर हिवरेकोर्डा स.नं.420, स.नं.433 4 हे 54 आर 37 हे 75 आर वनखात्याकडे वर्ग DESK/REV2C1544/80,दिनांक 22/09/1980 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
26 पारनेर गोरेगाव स.नं.178 5 एकर 37 गुंठे दत्तात्रय चौधरी माजी सैनिक कृषक RB/WS/IV-888/1972,दिनांक 14/03/1972 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
27 पारनेर गाडीलगांव स.नं.55 5 एकर 12 गुंठे चंद्रभान गवळी माजी सैनिक RB/WS/IV-803/72,दिनांक 13/03/1972 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
28 पारनेर पारनेर सि.स.नं. 270 850 चौ.मी. जिल्‍हा व सत्र न्‍यायालय अहमदनगर न्‍यायालयाच्‍या अधिकारी कर्मचारी यांना रहिवासासाठी वशि/2/968/2002,दिनांक 27/11/2002 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
29 पारनेर सुपा गट नं 11 0 हे 79 आर पैकी 0 हे 5 आर तहसिलदार पारनेर तलाठी कार्यालय क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/एसआर/12/2022,दिनांक 15/03/2022 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
30 पारनेर भाळवणी गट नं 1 0 हे 83 आर पैकी 0 हे 5 आर तहसिलदार पारनेर तलाठी कार्यालय क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/एसआर/15/2022,दिनांक 17/03/2022 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
31 पारनेर टाकळी ढोकेश्‍वर गट नं 962 8 हे 38 आर पैकी 0 हे 5 आर तहसिलदार पारनेर तलाठी कार्यालय क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/एसआर/13/2022,दिनांक 15/03/2022 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
32 पारनेर पुणेवाडी, सुपा, वडनेर बु, अळकुटी,दरोडी, वडगांव गुंड कार्यकारी अभियंता,महावितरण, नाशिक सौर उर्जा प्रकल्‍पासाठी आगाऊ ताबा क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/998/2020,दिनांक 21/09/2020 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
33 पारनेर ढवळपुरी गट नं 1021 7 हे 63 आर पैकी 6 हे 00 आर मुख्‍य अभियंता (स्‍था), महानिर्मिती, मुंबई सौर उर्जा प्रकल्‍पासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन1ब/998/2020,दिनांक 21/09/2020 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)