बंद करा

राष्ट्रीय मतदार दिन 2014-वृत्तपत्र कात्रण

 

वृत्तपत्र डाऊनलोड
पुण्यनगरी 17/01/2014 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ 553KB)
लोकमत 19/01/2014 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ 528KB)
महाराष्ट्र टाईम   24/01/2014 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ 582KB)
देशदूत  25/01/2014  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ1.1MB)
पुढारी 25/01/2014  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ 1.1MB)
पुण्यनगरी  25/01/2014  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ 713KB)
महाराष्ट्र निरोप्या  25/01/2014  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ 755KB)
सकाळ _26/01/12014  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ 604KB)
समाचार_26012014  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ 983KB)
सामना 26012014  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ 951KB)
केसरी 26012014  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ 584KB)
नगर टाईमस 26012014  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ 809KB)
केसरी 26012014  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ 584KB)
दैनिक मराठी_28012014  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ 830KB)
नगर सह्याद्री 28012014  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ 974KB)
नगर टाईमस 25012014  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ 846KB)