बंद करा

ग्राम पंचायत

अ.क्र. तालुका एलजिडी जिपी कोड ग्रामपंचायत इमेल
1 अकोले 167558 अकोले gpakole[at]gmail[dot]com
2 अकोले 167559 अंबड gpambad[at]gmail[dot]com
3 अकोले 167560 आंबेवंगण gpambegavhgn[at]gmail[dot]com
4 अकोले 167803 अंभोळ gpambhol[at]gmail[dot]com
5 अकोले 167561 अंबित gpambit[at]gmail[dot]com
6 अकोले 167557 आबीतखिंड gpabitkhind[at]gmail[dot]com
7 अकोले 167562 औरंगपूर gpaurangpur[at]gmail[dot]com
8 अकोले 167563 बाभुळवंडी gpbabhulvandi[at]gmail[dot]com
9 अकोले 167564 बदगी gpbadagi[at]gmail[dot]com
10 अकोले 167565 बहिरवाडी gpbahirvadi[at]gmail[dot]com
11 अकोले 167566 बारी gpbari[at]gmail[dot]com
12 अकोले 167567 बेलापूर gpbelapur[at]gmail[dot]com
13 अकोले 167568 भंडारदरा gpbhandardara[at]gmail[dot]com
14 अकोले 167569 भोळेवाडी gpbholevadi[at]gmail[dot]com
15 अकोले 167570 बोरी gpbori[at]gmail[dot]com
16 अकोले 167571 ब्राम्हणवाडा gpbhramhanvada[at]gmail[dot]com
17 अकोले 167577 चैतन्यपूर gpchaitanyapur[at]gmail[dot]com
18 अकोले 167572 चंद्रगिरवाडी gpchandgirvadi[at]gmail[dot]com
19 अकोले 167573 चास gpchas[at]gmail[dot]com
20 अकोले 167574 चिचोंडी gpchichondi[at]gmail[dot]com
21 अकोले 167575 चिंचावणे gpchinchvane[at]gmail[dot]com
22 अकोले 167576 चितळवेढे gpchitalvedhe[at]gmail[dot]com
23 अकोले 167578 देवगांव gpdevgaon[at]gmail[dot]com
24 अकोले 167579 देवठाण gpdevthan[at]gmail[dot]com
25 अकोले 167580 धामणगांव gpdhamangaonawari[at]gmail[dot]com
26 अकोले 167581 धामणगांव पाट gpdhamnagaonpat[at]gmail[dot]com
27 अकोले 167582 धामणवन gpdhamangaon[at]gmail[dot]com
28 अकोले 167583 ढोकरी gpdhokri[at]gmail[dot]com
29 अकोले 167584 धुमाळवाडी gpdhumalvadi[at]gmail[dot]com
30 अकोले 167585 दिगंबर gpdigambar[at]gmail[dot]com
31 अकोले 167586 डोंगरगाव gpdongargaon[at]gmail[dot]com
32 अकोले 167587 एकदरे gpekdare[at]gmail[dot]com
33 अकोले 167588 गणोरे gpganore[at]gmail[dot]com
34 अकोले 167589 गर्दणी gpgardani[at]gmail[dot]com
35 अकोले 167590 घाटघर gpghatghar[at]gmail[dot]com
36 अकोले 167591 घोडसरवाडी gpghodasarvadi[at]gmail[dot]com
37 अकोले 167592 घोटी gpghoti[at]gmail[dot]com
38 अकोले 167593 गंडोशी gpgondoshi[at]gmail[dot]com
39 अकोले 167594 गुहिरे gpguhire[at]gmail[dot]com
40 अकोले 167595 हिवरगाव gphivargaon[at]gmail[dot]com
41 अकोले 167596 इंदोरी gpindori[at]gmail[dot]com
42 अकोले 167597 जाचाकवाडी gpjachakvadi[at]gmail[dot]com
43 अकोले 167598 जहागिरदारवाडी gpjahagirdarvadi[at]gmail[dot]com
44 अकोले 167599 जांभळे gpjambhale[at]gmail[dot]com
45 अकोले 167600 जमगाव gpjamgaon[at]gmail[dot]com
46 अकोले 167601 जायनावाडी gpjayanvadi[at]gmail[dot]com
47 अकोले 167602 कळंब gpkalamb[at]gmail[dot]com
48 अकोले 167603 कळस बुद्रुक gpkalasbk[at]gmail[dot]com
49 अकोले 167604 कळस खुर्द gpkalaskh[at]gmail[dot]com
50 अकोले 167605 करंडी gpkarandi[at]gmail[dot]com
51 अकोले 167606 कातळापूर gpkatlapure[at]gmail[dot]com
52 अकोले 167607 कौठ वाडी gpkauthvadi[at]gmail[dot]com
53 अकोले 167608 केळी कोतुळ gpkelikothul[at]gmail[dot]com
54 अकोले 167609 केळी ओतुर gpkeliotur[at]gmail[dot]com
55 अकोले 167610 केळी रुम्हानवाडी kelirumhanwadi[at]gmail[dot]com
56 अकोले 167611 केळुंगण gpkelungan[at]gmail[dot]com
57 अकोले 167612 खडकी खुर्द gpkhadkikd[at]gmail[dot]com
58 अकोले 167613 खिरविरे gpkhairwire[at]gmail[dot]com
59 अकोले 167614 खुंटेवाडी gpkhutewadi[at]gmail[dot]com
60 अकोले 167616 कोहंडी gpkohandi[at]gmail[dot]com
61 अकोले 167615 कोहणे gpkondani[at]gmail[dot]com
62 अकोले 167617 कोकणवाडी gpkohane[at]gmail[dot]com
63 अकोले 167618 कोळ टेंभे gpkokanwadi[at]gmail[dot]com
64 अकोले 167619 कोंभालणे gpkoltembhe[at]gmail[dot]com
65 अकोले 167620 कोंडणी gpkambhalane[at]gmail[dot]com
66 अकोले 167621 कोतुळ gpkotul[at]gmail[dot]com
67 अकोले 167622 कुंभेफळ kgpkumbhephal[at]gmail[dot]com
68 अकोले 167623 कुमशेत gpkumshet[at]gmail[dot]com
69 अकोले 167624 लाडगाव gpladegaon[at]gmail[dot]com
70 अकोले 167625 लहित बुद्रुक gplahitbk[at]gmail[dot]com
71 अकोले 167626 लहित खुर्द gplahitkh[at]gmail[dot]com
72 अकोले 167627 लव्हाळी ओतूर gplavhaliotur[at]gmail[dot]com
73 अकोले 167628 लिंगदेव gplingadev[at]gmail[dot]com
74 अकोले 167629 मालेगाव gpmhalungi[at]gmail[dot]com
75 अकोले 167630 मान्हेरे gpmalegaon[at]gmail[dot]com
76 अकोले 167631 मनोहरपूर gpmanhere[at]gmail[dot]com
77 अकोले 167632 मन्याळे gpmanoharpur[at]gmail[dot]com
78 अकोले 167633 मवेशी gpmanyale[at]gmail[dot]com
79 अकोले 167634 मेहेदुरी gpmaveshi[at]gmail[dot]com
80 अकोले 167635 म्हाळादेवी gpmehanduri[at]gmail[dot]com
81 अकोले 167636 म्हाळुंगी gpmhaldevi[at]gmail[dot]com
82 अकोले 167637 मोग्रस gpmogras[at]gmail[dot]com
83 अकोले 167638 मुरशेत gpmurshet[at]gmail[dot]com
84 अकोले 167639 मुथाळणे gpmuthalane[at]gmail[dot]com
85 अकोले 167640 मुतखेल gpmuthakhet[at]gmail[dot]com
86 अकोले 167641 नाचण ठाव gpnachantav[at]gmail[dot]com
87 अकोले 167642 नवलेवाडी gpnawalewadi[at]gmail[dot]com
88 अकोले 167643 निळवंडे gpnilwande[at]gmail[dot]com
89 अकोले 167644 निंब्रळ gpnimbral[at]gmail[dot]com
90 अकोले 167646 पचनाइ gppachani[at]gmail[dot]com
91 अकोले 167645 पाचपट्टावाडी gppachpatwadi[at]gmail[dot]com
92 अकोले 167647 पाडळने gppadlane[at]gmail[dot]com
93 अकोले 167648 पाडोशी gppadoshi[at]gmail[dot]com
94 अकोले 167649 पैठण gppaithan[at]gmail[dot]com
95 अकोले 167650 पालसुंदे gppalsude[at]gmail[dot]com
96 अकोले 167651 पांगरी gppangari[at]gmail[dot]com
97 अकोले 167652 पांजरे gppanjre[at]gmail[dot]com
98 अकोले 167653 परखत पूर gpparkhatpur[at]gmail[dot]com
99 अकोले 167654 पेढेवाडी
100 अकोले 167655 पेंडशेत
101 अकोले 167660 पिंपळगाव निपाणी gppimpldarwadi[at]gmail[dot]com
102 अकोले 167656 पिंपळ दरवडी gppimpaldari[at]gmail[dot]com
103 अकोले 167657 Pimpaldari gippimpalgone[at]gmail[dot]com
104 अकोले 167658 पिंपळगावा खंद gppimparkhane[at]gmail[dot]com
105 अकोले 167659 पिंपळगाव नखविंदा gppimpalgaon[at]gmail[dot]com
106 अकोले 167661 पिंपरकाणे
107 अकोले 167662 राजूर gprajur[at]gmail[dot]com
108 अकोले 236630 रानाड खुर्द- gpranad[at]gmail[dot]com
109 अकोले 167663 रतनवाडी gpratanwadi[at]gmail[dot]com
110 अकोले 167664 रेडे gprede[at]gmail[dot]com
111 अकोले 167665 रूंभोडी gprumbhondi[at]gmail[dot]com
112 अकोले 167666 सकिरवाडी gpsakirwadi[at]gmail[dot]com
113 अकोले 167667 साम्रद gpsamsherpur[at]gmail[dot]com
114 अकोले 167668 Samsherpur
115 अकोले 167669 सांगवी gpsangvi[at]gmail[dot]com
116 अकोले 167670 सातेवाडी
117 अकोले 167672 सावरकुट
118 अकोले 167671 सावरगाव पाट gpsawarkute[at]gmail[dot]com
119 अकोले 167673 शेलद
120 अकोले 167674 शेलविहीरे
121 अकोले 167675 शेंडी
122 अकोले 167676 शेणित gpsenit[at]gmail[dot]com
123 अकोले 167677 शेरनखेल
124 अकोले 167678 शिळवंडी
125 अकोले 167679 शिंगणवाडी gpshinganwadi[at]gmail[dot]com
126 अकोले 167680 शिरपुंजे बुद्रुक gpshirpunje[at]gmail[dot]com
127 अकोले 167681 शिसवड gpshiswad[at]gmail[dot]com
128 अकोले 167682 सोमलवाडी gpsomalwadi[at]gmail[dot]com
129 अकोले 167683 सुगाव बुद्रुक gpsugaon[at]gmail[dot]com
130 अकोले 167684 सुगाव खुर्द gpsugaonkd[at]gmail[dot]com
131 अकोले 167685 तहकरी gptankari[at]gmail[dot]com
132 अकोले 167686 टाकळी gptakli[at]gmail[dot]com
133 अकोले 167687 तळे
134 अकोले 167688 तांभोळ
135 अकोले 167689 तेरुंगण
136 अकोले 167690 तिरढे
137 अकोले 167691 टिटवी gptitvi[at]gmail[dot]com
138 अकोले 167692 उद्धवने
139 अकोले 167693 उचखडक बुद्रुक
140 अकोले 167694 उचखडक खुर्द
141 अकोले 167695 वीरगाव gpvirgaon[at]gmail[dot]com
142 अकोले 167696 विठा gpvitha[at]gmail[dot]com
143 अकोले 167697 वाघापूर gpwaghapur[at]gmail[dot]com
144 अकोले 167698 वाकी gpwaki[at]gmail[dot]com
145 अकोले 167699 वांजुल शेत gpwanulshet[at]gmail[dot]com
146 अकोले 167700 वारंघुशी gpwarughushi[at]gmail[dot]com
147 अकोले 167701 वाशेरे gpwashree[at]gmail[dot]com
148 जामखेड 167702 आघी gpaghi[at]gmail[dot]com
149 जामखेड 167703 आनंदवाडी gpanandwadi[at]gmail[dot]com
150 जामखेड 167704 आपटी gpapti[at]gmail[dot]com
151 जामखेड 167705 आरणगाव gparangaon[at]gmail[dot]com
152 जामखेड 167706 बालगव्हाण gpbhalgaon[at]gmail[dot]com
153 जामखेड 167707 बांधखडक gpbandkhadak[at]gmail[dot]com
154 जामखेड 167708 बावी gpbavi1[at]gmail[dot]com
155 जामखेड 167709 बोराळे gpborle[at]gmail[dot]com
156 जामखेड 167711 चौंढ़ी gpchobhewadi[at]gmail[dot]com
157 जामखेड 167710 चोभेवाडी gpchondi[at]gmail[dot]com
158 जामखेड 167712 देवदैठण gpdevidaithan[at]gmail[dot]com
159 जामखेड 167713 धामगाव gpdhamangaon[at]gmail[dot]com
160 जामखेड 167714 ढाणेगांव gpdhanegaon[at]gmail[dot]com
161 जामखेड 167715 धनोरा ग्रुप gpdhanoragroup[at]gmai[dot]com
162 जामखेड 167716 धोंड परगाव gpdhigol[at]gmail[dot]com
163 जामखेड 167717 दिघोळ ग्रुप gpdhonpargaon[at]gmail[dot]com
164 जामखेड 167718 डोणगाव gpdongaon[at]gmail[dot]com
165 जामखेड 167719 फकराबाद gpfakrabad[at]gmail[dot]com
166 जामखेड 167720 घोडेगांव gpghodegaon[at]gmail[dot]com
167 जामखेड 167721 गुरेवाडी gigurewadi[at]gmail[dot]com
168 जामखेड 167722 हाळगांव gphalgaon[at]gmail[dot]com
169 जामखेड 167723 जामखेड gpjamkhed[at]gmail[dot]com
170 जामखेड 167724 जातेगाव gpjategaon[at]gmail[dot]com
171 जामखेड 167726 जवळके gpjawala[at]gmail[dot]com
172 जामखेड 167725 जवळा gpjawalke1[at]gmail[dot]com
173 जामखेड 167727 जायभायवाडी gpjaybhaywadi[at]gmail[dot]com
174 जामखेड 167728 कौडगाव gpkhawadgaon[at]gmail[dot]com
175 जामखेड 167729 खांडवी ग्रुप gpkhandvi[at]gmail[dot]com
176 जामखेड 167730 खर्डा gpkharda[at]gmail[dot]com
177 जामखेड 167731 खुर दैठण gpkhurdaithan[at]gmail[dot]com
178 जामखेड 167732 कुसगाव gpkusadgaon[at]gmail[dot]com
179 जामखेड 167733 लोणी gploani[at]gmail[dot]com
180 जामखेड 167734 मतेवाडी gpmatewadi[at]gmail[dot]com
181 जामखेड 167735 मोहा gpmoha[at]gmail[dot]com
182 जामखेड 167736 मोहरी gpmohari[at]gmail[dot]com
183 जामखेड 167737 मुंजेवाडी gpmunjewadi[at]gmail[dot]com
184 जामखेड 167738 नाहुली gpnahuli[at]gmail[dot]com
185 जामखेड 167739 नान्नज gpnannaj[at]gmail[dot]com
186 जामखेड 167740 नायगाव gpnaygaon[at]gmail[dot]com
187 जामखेड 167741 पाडळी gppadali[at]gmail[dot]com
188 जामखेड 167744 पाटोदा gppatoda[at]gmail[dot]com
189 जामखेड 167742 पिंपळगाव  अल्वा gppimpalgaon[at]gmail[dot]com
190 जामखेड 167743 पिंपळगाव उंडा gppimpalgaonunda[at]gmail[dot]com
191 जामखेड 167745 पिंपरखेड gppimparkhed[at]gmail[dot]com
192 जामखेड 167746 पोतेवाडी gppotewadi[at]gmail[dot]com
193 जामखेड 167747 राजेवाडी gprajewadi[at]gmail[dot]com
194 जामखेड 167748 राजुरी gprajuri[at]gmail[dot]com
195 जामखेड 167749 रतनपूर gpratnapur[at]gmail[dot]com
196 जामखेड 167750 साकत gpsakat[at]gmail[dot]com
197 जामखेड 167751 सारोळा gpsarola[at]gmail[dot]com
198 जामखेड 167752 सातेफळ gpsatefal[at]gmail[dot]com
199 जामखेड 167753 सावरगाव gpsavargaon[at]gmail[dot]com
200 जामखेड 167754 शिऊर gpshiur[at]gmail[dot]com
201 जामखेड 167755 सॉनेगाव gpsonegaon[at]gmail[dot]com
202 जामखेड 167756 तरडगाव gptaradgaon[at]gmail[dot]com
203 जामखेड 167757 तेलंगशी gptalanghashi[at]gmail[dot]com
204 जामखेड 167758 वाघा gpwagha[at]gmail[dot]com
205 जामखेड 167759 वाकी gpwagha[at]gmail[dot]com
206 जामखेड 167760 झिक्री gpzikri[at]gmail[dot]com
207 कर्जत 167761 आखोणी gpakhoni[at]gmail[dot]com
208 कर्जत 167762 अलसुंदे gpalsunde[at]gmail[dot]com
209 कर्जत 167763 अंबी जळगाव gpambijalgaon[at]gmail[dot]com
210 कर्जत 167764 औटेवाडी gpautewadi[at]gmail[dot]com
211 कर्जत 167765 बाभूळगाव gpbabhulgaonkhalsa[at]gmail[dot]com
212 कर्जत 167766 बहिरोबावाडी gpbhairobawadi[at]gmail[dot]com
213 कर्जत 167767 बरडगाव दगडी gpbaragaondagadi[at]gmail[dot]com
214 कर्जत 167768 बारडगाव सुद्रीक gpbaradgaonsudrik[at]gmail[dot]com
215 कर्जत 167769 बेळगाव gpbelgaon[at]gmail[dot]com
216 कर्जत 167770 बेनवडी gpbenawadi[at]gmail[dot]com
217 कर्जत 167771 भांबोरा gpbhambora[at]gmail[dot]com
218 कर्जत 167772 भोसे gpbhose[at]gmail[dot]com
219 कर्जत 167773 बिटकेवाडी gpbitkewadi[at]gmail[dot]com
220 कर्जत 167774 चांदे बुद्रुक gpchandebudruk[at]gmail[dot]com
221 कर्जत 167775 चांदे खुर्द gpchandekhurd[at]gmail[dot]com
222 कर्जत 167776 चापडगाव gpchapadgaon[at]gmail[dot]com
223 कर्जत 167777 चिलवडी gpchilawadi[at]gmail[dot]com
224 कर्जत 167778 चिंचोली gpchchondikaldat[at]gmail[dot]com
225 कर्जत 167779 चिंचोली रमजान gpchichondiramjan[at]gmail[dot]com
226 कर्जत 167780 देशमुखवाडी gpdeshmukhwadi[at]gmail[dot]com
227 कर्जत 167781 धालवडी gpdighi[at]gmail[dot]com
228 कर्जत 167782 दिघी gpdiksal[at]gmail[dot]com
229 कर्जत 167783 झाले gpdurgaon[at]gmail[dot]com
230 कर्जत 167784 दुधोडी gpdurgaon1[at]gmail[dot]com
231 कर्जत 167785 दुर्गाव gpganeshwadi[at]gmail[dot]com
232 कर्जत 167786 गणेशवाडी gpghalwadi[at]gmail[dot]com
233 कर्जत 167787 घुमरी gpghumari[at]gmail[dot]com
234 कर्जत 167788 गुरव पिंपरी gpguravpimpari[at]gmail[dot]com
235 कर्जत 167789 जलापूर gpjalapur[at]gmail[dot]com
236 कर्जत 167790 जलगांव gpjalgaon[at]gmail[dot]com
237 कर्जत 167791 जळकेवाडी gpjalkewadi[at]gmail[dot]com
238 कर्जत 167792 काळ्याची वाडी gpkalyachiwadi[at]gmail[dot]com
239 कर्जत 167793 कांगुडवाडी gpkangudwadi[at]gmail[dot]com
240 कर्जत 167795 कापरेवाडी gpkaprewadi[at]gmail[dot]com
241 कर्जत 167797 कर्जत gpkarjat[at]gmail[dot]com
242 कर्जत 167796 कर्मनवाडी gpkarmanwadi[at]gmail[dot]com
243 कर्जत 167798 कारपदी gpkarpadi[at]gmail[dot]com
244 कर्जत 167800 खंडाळा ग्रुप gpkhandala[at]gmail[dot]com
245 कर्जत 167801 खांडवी gpkhandvi[at]gmail[dot]com
246 कर्जत 167802 खतगाव gpkhatgaon[at]gmail[dot]com
247 कर्जत 236828 खेड gpkhed[at]gmail[dot]com
248 कर्जत 167804 कोकांगव gpkhokangaon[at]gmail[dot]com
249 कर्जत 167794 लेखक gpkhombhali[at]gmail[dot]com
250 कर्जत 167805 कोपर्डी gpkopardi[at]gmail[dot]com
251 कर्जत 167806 दुरुस्त gpkoregaon[at]gmail[dot]com
252 कर्जत 167807 कुलभूरण gpkuldharan[at]gmail[dot]com
253 कर्जत 167808 कुंभफेळ gpkhumbefal[at]gmail[dot]com
254 कर्जत 167799 ग्राहकांना gpundane[at]gmail[dot]com
255 कर्जत 167809 लोनीमासपुर gplonimasadpur[at]gmail[dot]com
256 कर्जत 167811 माही gpmahi[at]gmail[dot]com
257 कर्जत 167812 माल्थान gpmalthan[at]gmail[dot]com
258 कर्जत 167813 मांदळी gpmandali[at]gmail[dot]com
259 कर्जत 167810 म्हलांगी gpmhalangi[at]gmail[dot]com
260 कर्जत 167814 मिरजगाव gpmirajgaon[at]gmail[dot]com
261 कर्जत 167815 मुळेवाडी gpmulewadi[at]gmail[dot]com
262 कर्जत 167816 नागालवाडी gpnagalwadi[at]gmail[dot]com
263 कर्जत 167817 Nagamthan gpnagamthan[at]gmail[dot]com
264 कर्जत 167818 नागापुर gpnagpur[at]gmail[dot]com
265 कर्जत 167819 नंदग्व gpnandgaon[at]gmail[dot]com
266 कर्जत 167820 नवसेवावाडी gpnewsarwadi[at]gmail[dot]com
267 कर्जत 167821 निंबे gpnimbe[at]gmail[dot]com
268 कर्जत 167822 निंबोडी gpnimbodi[at]gmail[dot]com
269 कर्जत 167824 निगव gpnimgaondaku[at]gmail[dot]com
270 कर्जत 167823 निगज डकु gpnimgaongangarda[at]gmail[dot]com
271 कर्जत 167825 परिचवाडी gpparitwadi[at]gmail[dot]com
272 कर्जत 167826 पॅतेव्हाव gppategaon[at]gmail[dot]com
273 कर्जत 167827 पाटेवाडी gppatewadi[at]gmail[dot]com
274 कर्जत 167828 पिल्लवावाडी gppimalwadi[at]gmail[dot]com
275 कर्जत 167829 रक्षास्वाडी बुद्रुक gprakshaswadi[at]gmail[dot]com
276 कर्जत 167830 रक्षाक्ष्र्द खुर्द gprakshashwadikhurd[at]gmail[dot]com
277 कर्जत 167831 राशिन gprashin[at]gmail[dot]com
278 कर्जत 167832 रातंजन gpratanjan[at]gmail[dot]com
279 कर्जत 167833 रावळगांव gpravalgaon[at]gmail[dot]com
280 कर्जत 167834 रेचक gprehukuri[at]gmail[dot]com
281 कर्जत 167835 रूईगव्हाण gpruigavhan[at]gmail[dot]com
282 कर्जत 167836 शिंपोरा gpshimpora[at]gmail[dot]com
283 कर्जत 167837 शिंदे gpshinde[at]gmail[dot]com
284 कर्जत 167838 सिद्धटेक gpsiddhatek[at]gmail[dot]com
285 कर्जत 167839 SITP gpsitpur[at]gmail[dot]com
286 कर्जत 167840 सोनलवाडी gpsonalwadi[at]gmail[dot]com
287 कर्जत 167841 सुपे gpsupe[at]gmail[dot]com
288 कर्जत 167842 ताकळी gpkhandeshari[at]gmail[dot]com
289 कर्जत 167843 तळवाडी ग्रुप gptalwadi[at]gmail[dot]com
290 कर्जत 167844 Taradgav gptaradgaon[at]gmail[dot]com
291 कर्जत 167846 थेरवडी gptarawadi[at]gmail[dot]com
292 कर्जत 167845 थेरगाव्ह gptargaon[at]gmail[dot]com
293 कर्जत 167847 तिखी gptikhi[at]gmail[dot]com
294 कर्जत 167848 तोरकडवाडी gptorkadwadi[at]gmail[dot]com
295 कर्जत 167850 वलवाद gpwalwad[at]gmail[dot]com
296 कर्जत 167849 वडगव्हा gpwadgaontanpure[at]gmail[dot]com
297 कर्जत 167851 ती सलाम होती gpwadgaontanpura[at]gmail[dot]com
298 कोपरगाव 167852 अचलगाव gpkhirdiganesh[at]gmail[dot]com
299 कोपरगाव 167853 अंजनापूर gpkolpewadi[at]gmail[dot]com
300 कोपरगाव 167854 एपेगाव gpjeurpatoda[at]gmail[dot]com
301 कोपरगाव 167855 बहादराबाद gpwari[at]gmail[dot]com
302 कोपरगाव 167856 बहादरपूर gpjawalke[at]gmail[dot]com
303 कोपरगाव 167857  बक्तरपूर gpkumbhari58[at]gmail[dot]com
304 कोपरगाव 167858 भोजडे gpdhotre1[at]gmail[dot]com
305 कोपरगाव 167859 बोलकी gpshirasgaon1957[at]gmail[dot]com
306 कोपरगाव 167860 ब्राह्मणंग gpranjangaondeshmukh[at]gmail[dot]com
307 कोपरगाव 167861 चांदेकसारे gpdauchkhurd[at]gmail[dot]com
308 कोपरगाव 167862 चंद्रगवण gpkanhegaon05[at]gmail[dot]com
309 कोपरगाव 167863 चासनली gpkokmthan[at]gmail[dot]com
310 कोपरगाव 167864 दाहिग्ज बोल्का gpsangavibhusar[at]gmail[dot]com
311 कोपरगाव 167866 डाउच खुर्द gpyesgaon66[at]gmail[dot]com
312 कोपरगाव 167867  देर्डे चंद्रद gpbahadarpur[at]gmail[dot]com
313 कोपरगाव 167868 देर्डे कोऱ्हाळे gpkaranjibk[at]gmail[dot]com
314 कोपरगाव 167869 धामोरी gpmanjur[at]gmail[dot]com
315 कोपरगाव 167870 धरंगव gptakali[at]gmail[dot]com
316 कोपरगाव 167871 धोंडेवाडी gpderdechandwad[at]gmail[dot]com
317 कोपरगाव 167872 धोत्रे gpdharangaon2111[at]gmail[dot]com
318 कोपरगाव 167865 डुच बुद्रुक gpsuregaon1[at]gmail[dot]com
319 कोपरगाव 167873 घारी gpnategaon[at]gmail[dot]com
320 कोपरगाव 167874 घोईगाव gpbolki[at]gmail[dot]com
321 कोपरगाव 167875 गोथेगव्ह gpdauchdk[at]gmail[dot]com
322 कोपरगाव 167876 हंडेवाडी gpchasnali[at]gmail[dot]com
323 कोपरगाव 167877 हिंगणी gpdahigaonbolka[at]gmail[dot]com
324 कोपरगाव 167878  जवल्के gpsonewadi22[at]gmail[dot]com
325 कोपरगाव 167879 जेऊर कुंभारी gpbramhangaon[at]gmail[dot]com
326 कोपरगाव 167880 जेऊर पाटोदा gpukkadgaon[at]gmail[dot]com
327 कोपरगाव 167881 काकडी gpmalegaonthadi[at]gmail[dot]com
328 कोपरगाव 167882 कानहेगाव gpsade1962[at]gmail[dot]com
329 कोपरगाव 167883 करंजी बुद्रुक gpkhopadi[at]gmail[dot]com
330 कोपरगाव 167884 कारवाडी gppohegaon[at]gmail[dot]com
331 कोपरगाव 167885 कासली gpvessoyegaon[at]gmail[dot]com,
332 कोपरगाव 167886 खार्दी गणेश gpghari2012[at]gmail[dot]com
333 कोपरगाव 167887 खोपडी gpkasli10[at]gmail[dot]com
334 कोपरगाव 167888 कोकममंथन gpapegaon[at]gmail[dot]com,
335 कोपरगाव 167889 कोलगावती gppohegaon[at]gmail[dot]com
336 कोपरगाव 167890 कोलकवाडी gpmadhibudruk[at]gmail[dot]com
337 कोपरगाव 167891 कुंभारी gpshinganapur1[at]gmail[dot]com,
338 कोपरगाव 167892 लौकी gptilawani21[at]gmail[dot]com
339 कोपरगाव 167893 मढी बुद्रुक gpchandekasare[at]gmail[dot]com
340 कोपरगाव 167894 मढी खुर्द gpbaktarpur[at]gmail[dot]com
341 कोपरगाव 167895 महेगाव gpmahegaondk[at]gmail[dot]com,
342 कोपरगाव 167896 माल्गाव थाडी gpsanvtsar[at]gmail[dot]com
343 कोपरगाव 167897 मनेगाव gpkarwadi[at]gmail[dot]com,
344 कोपरगाव 167898 मंजूर gpmurshadpur[at]gmail[dot]com
345 कोपरगाव 167899 मेयेगम देवी gpbhojade[at]gmail[dot]com
346 कोपरगाव 167900 मोर्विस gpjeurkumbhari[at]gmail[dot]com
347 कोपरगाव 167901 मुर्शादपुर gpdhamori[at]gmail[dot]com,
348 कोपरगाव 167902 नतागव  gpvelapur[at]gmail[dot]com
349 कोपरगाव 167903 ओगदी gpkakadi[at]gmail[dot]com
350 कोपरगाव 167904 पडगेव्ह gpkhirdiganesh[at]gmail[dot]com
351 कोपरगाव 167905 पोहेगा बुद्रुक gpshahajapur[at]gmail[dot]com
352 कोपरगाव 167906 रंजंगव gpdeardekorale[at]gmail[dot]com
353 कोपरगाव 167907 रावण gpshahapur[at]gmail[dot]com,
354 कोपरगाव 167908 सडे gpmayegaondevi[at]gmail[dot]com
355 कोपरगाव 167909 सांगवी भुसार gpmadhikhurd[at]gmail[dot]com
356 कोपरगाव 167910 अहवाल gptalegaonmale[at]gmail[dot]com
357 कोपरगाव 167911 शहाजापूर gpkolgaonthadi[at]gmail[dot]com
358 कोपरगाव 167912 शहापूर gpgodhegaon58[at]gmail[dot]com
359 कोपरगाव 167913 शिंगणापूर gpvadgaon2[at]gmail[dot]com,
360 कोपरगाव 167914 शिरसगव्हा gpanchalgaon[at]gmail[dot]com
361 कोपरगाव 167915 सोनारी gpanchalgaon[at]gmail[dot]com
362 कोपरगाव 167916 सोनेवाडी gpanchalgaon[at]gmail[dot]com
363 कोपरगाव 167917 सुरेगव्ह gphandewadi[at]gmail[dot]com
364 कोपरगाव 167918 टाकळी gphandewadi[at]gmail[dot]com
365 कोपरगाव 167919 तळेगाव माळे gphandewadi[at]gmail[dot]com
366 कोपरगाव 167920 तिलवणी gphandewadi[at]gmail[dot]com
367 कोपरगाव 167921 उककड़गाव gpdhondewadi01[at]gmail[dot]com
368 कोपरगाव 167923 वेळापूर gpdhondewadi01[at]gmail[dot]com
369 कोपरगाव 167925 वेस gpdhondewadi01[at]gmail[dot]com
370 कोपरगाव 167922 वडगव्हा gpdhondewadi01[at]gmail[dot]com
371 कोपरगाव 167924 वरी gplauki1[at]gmail[dot]com,
372 कोपरगाव 167926 यसग gplauki1[at]gmail[dot]com,
373 नगर 167927 आगागगा ingaleSN[at]yahoo[dot]com
374 नगर 167929 अकोलेनर meenajadhav22[at]gmail[dot]com
375 नगर 167930 अंबिलवाडी ambilwadigm[at]rediffmail[dot]com
376 नगर 167931 अरणगव arangaongm[at]rediffmail[dot]com
377 नगर 167932 रेवड sudakemadam[at]gmail[dot]com
378 नगर 167928 आव्हाड वाडी avhadwadigm[at]rediffmail[dot]com
379 नगर 167934 बाबूडी बेंद suniltandale65[at]yahoo[dot]com
380 नगर 167933 बाबुर्डी घुमट amrutaAT19[at]gmail[dot]com
381 नगर 167935 बहिरवाडी bahirwadigm[at]rediffmail[dot]com
382 नगर 167936 बाराबाभळी dolassarika1[at]rediffmail[dot]com
383 नगर 167937 बारदरी sapnakamble1[at]gmail[dot]com
384 नगर 167938 भातोडी पारगाव ootsandeepbalid[at]gmail[dot]com
385 नगर 167939 भोरवाडी bhorwadigm[at]rediffmail[dot]com
386 नगर 167940 भोयरे  खुर्द sachinthorat198[at]gmail[dot]com
387 नगर 167941 भोयरे पठार sachinthorat198[at]gmail[dot]com
388 नगर 167942 बुऱ्हानगर
389 नगर 259815 बुरूडगाव autijaysing[at]yahoo[dot]com
390 नगर 167943 चास chasgm[at]rediffmail[dot]com
391 नगर 167944 चिचोंडी पाटील sunillandge111[at]gmail[dot]com
392 नगर 167945 दहीगाव mayura.gaikwad99[at]rediffmail[dot]com
393 नगर 167946 दरेवाडी ashokborude3[at]gmail[dot]com
394 नगर 167947 दशमीगव्हाण dashmigavhangm[at]rediffmail[dot]com
395 नगर 167948 देहरे gramsevakdehare[at]gmail[dot]com
396 नगर 167950 देऊळगाव सिद्धि deulgaonsiddhigm[at]rediffmail[dot]com
397 नगर 167949 देवगव devgoangm[at]rediffmail[dot]com
398 नगर 167951 धनगरवाडी landess26[at]gmail[dot]com
399 नगर 167952 डोंगरगण dongargangm[at]rediffmail[dot]com
400 नगर 167953 घोसपुरी suklalharde76[at]gmail[dot]com
401 नगर 167954 गुणवडी rambhaobuj[at]gmail[dot]com
402 नगर 167955 गुंडेगाव gunwadigm[at]rediffmail[dot]com
403 नगर 167956 हामिदपुर hamidpurgm[at]rediffmail[dot]com
404 नगर 167957 हातवळण hatwalangm[at]rediffmail[dot]com
405 नगर 167958 हिंगवगाव bhalerao.harish[at]gmail[dot]com
406 नगर 167960 हिवरे झरे Khandaglemadhavi[at]rediffmail[dot]com
407 नगर 167959 हिवरे बाजार hiwarebajargm[at]rediffmail[dot]com
408 नगर 167961 इमामपूर shivajipathare09[at]gmail[dot]com
409 नगर 167962 इसळक islakgm[at]rediffmail[dot]com
410 नगर 167963 जखणगाव tarawademohini[at]gmail[dot]com
411 नगर 167964 जेऊर ingalekailas3341[at]gmail[dot]com
412 नगर 167965 कामरगाव kamargoangm[at]rediffmail[dot]com
413 नगर 167966 कापूरवाडी kapurwadigm[at]rediffmail[dot]com
414 नगर 167967 कर्जुनेखारे karjunegm[at]rediffmail[dot]com
415 नगर 167974 कौडगाव shivajipalve5[at]rediffmail[dot]com
416 नगर 167968 खडकी megha[at]gmail[dot]com
417 नगर 167969 खांडके khandkegm[at]rediffmail[dot]com
418 नगर 167970 खंडाळा pallavidhumale[at]rediffmail[dot]com
419 नगर 167971 खातगांव टाकळी sunildudhade[at]yahoo[dot]com
420 नगर 167972 खोसपुरी babasahebshaikh19[at]gmail[dot]com
421 नगर 167973 कोल्हेवाडी pawarujwala32[at]yahoo[dot]com
422 नगर 167975 मदद्गाव mohanparbhane1[at]gmail[dot]com
423 नगर 167976 मजले चिंचोली majalegm[at]rediffmail[dot]com
424 नगर 167977 मांडवे mandvegm[at]rediffmail[dot]com
425 नगर 167978 मांजर सुंभा manijarsumbhagm[at]rediffmail[dot]com
426 नगर 167980 मठ पिंप्री zumbar70[at]gmail[dot]com
427 नगर 167979 माथणी sjta.khde[at]rediffmail[dot]com
428 नगर 167981 मेहेकरी shankarpalve37[at]gmail[dot]com
429 नगर 167982 नागरदेवळे nagardevalesarpanch[at]rediffmail[dot]com
430 नगर 167983 नांदगाव todmalmy[at]gmail[dot]com
431 नगर 167984 नारायणडोहा narayandohogm[at]rediffmail[dot]com
432 नगर 245530 नवनागापूर navnagapurgm[at]rediffmail[dot]com
433 नगर 167985 नेप्ती tarawademohini[at]gmail[dot]com
434 नगर 167988 निंबगाव घाणा sunildudhade[at]yahoo[dot]com
435 नगर 167986 निंबळक thakaramtupe[at]gmail[dot]com
436 नगर 167987 निंबोडी fartadedn[at]yahoo[dot]com
437 नगर deshmukhwadi निमगाव वाघा nimgoanwaghagm[at]rediffmail[dot]com
438 नगर 167990 पांगरमल pangarmalgm[at]rediffmail[dot]com
439 नगर 167991 पारेवाडी parewadigm[at]rediffmail[dot]com
440 नगर 167992 पारगाव भातोडी devidasmore1968[at]gmail[dot]com
441 नगर 167993 पारगाव मौला ghodakeswa2012[at]rediffmail[dot]com
442 नगर 167994 पिंपळगाव लांडगा vrsha.mhske[at]rediffmail[dot]com
443 नगर 167995 पिंपळगाव  कौडा peraneshital[at]rediffmail[dot]com
444 नगर 167996 पिंपळगाव  माळवी shaikhlalbhai[at]rediffmail[dot]com
445 नगर 167997 पिंपळगाव उज्जेनी dnyandeoadsure[at]gmail[dot]com
446 नगर 167998 पिंपळगाव वाघा bhaskarlondhe[at]rediffmail[dot]com
447 नगर 245531 पिंपरी घूमट chauremadam97[at]gmail[dot]com
448 नगर 167999 पोखर्डी pokhardigm[at]rediffmail[dot]com
449 नगर 168000 राळेगांव vijayzodage.2012[at]rediffmail[dot]com
450 नगर 168001 रांजणी ranjnigm[at]rediffmail[dot]com
451 नगर 168002 रतडगाव ratadgoangm[at]rediffmail[dot]com
452 नगर 168003 रुई छत्तीसी ruichhattishigm[at]rediffmail[dot]com
453 नगर 168004 साकत खुर्द dehadelata[at]rediffmail[dot]com
454 नगर 168005 सांडवे sandvegm[at]rediffmail[dot]com
455 नगर 168006 सारोळा बद्दी sarolabaddhigm[at]rediffmail[dot]com
456 नगर 168007 सारोळा कासार sarolagm[at]rediffmail[dot]com
457 नगर 168008 ससेवाडी pundmangesh[at]rediffmail[dot]com
458 नगर 168009 शहापूर केकाटी Bardesurendra[at]yahoo.in
459 नगर 168010 शेंडी amolkh22[at]gmail[dot]com
460 नगर 168011 शिंगवे shingvegm[at]rediffmail[dot]com
461 नगर 168012 शिराढोण adepkavita[at]gmail[dot]com
462 नगर 168013 सोनेवाडी barvesavita1982[at]gmail[dot]com
463 नगर 168014 सोनवेडी पी. sonewadigm[at]rediffmail[dot]com
464 नगर 168016 टाकळी खातगाव takalikhatgoangm[at]rediffmail[dot]com
465 नगर 168015 टाकळीकाझी mehetrebhaguji[at]rediffmail[dot]com
466 नगर 168017 तांदळी वडगाव vaishnavukande[at]gmail[dot]com
467 नगर 168018 उदरमल gitanjaligiri579[at]gmail[dot]com
468 नगर 168019 उककड़गाव ukkadgoangm[at]rediffmail[dot]com
469 नगर 168023 वडगाव तांदळी vadgoangm[at]rediffmail[dot]com
470 नगर 168020 विळद todmalmy[at]gmail[dot]com
471 नगर 168021 वडारवाडी pundsanjay[at]rediffmail[dot]com
472 नगर 168022 वडगाव गुप्ता wadgoanguptagm[at]rediffmail[dot]com
473 नगर 168024 वाकोडी vilas.shelke[at]gmail[dot]com
474 नगर 168025 वाळकी walkigm[at]rediffmail[dot]com
475 नगर 168026 वाळूंज walunjgm[at]rediffmail[dot]com
476 नगर 168027 वारुळवाडी magarbalusaheb555[at]gmail[dot]com
477 नगर 168028 वाटेफळ watephalgm[at]rediffmail[dot]com
478 नेवासा 168029 अमळनेर
479 नेवासा 168030 अंतरवली
480 नेवासा 168031 बाभूळ खेडे
481 नेवासा 168032 बहिरवाडी
482 नेवासा 168033 बकू पिंपळगाव
483 नेवासा 168034 बऱ्हाणपूर
484 नेवासा 168037 बेल पिंपळगाव
485 नेवासा 168035 बेल्हेकर वाडी
486 नेवासा 168036 बेलपांढरी
487 नेवासा 168038 भालगाव
488 नेवासा 168039 भानस हिवरे
489 नेवासा 168040 भेंडा बुद्रुक
490 नेवासा 168041 भेंडा खुर्द gpbrhanpur[at]gmail[dot]com
491 नेवासा 168042 चांदा
492 नेवासा 168043 चिलेखन वाडी
493 नेवासा 168044 चिंचबन
494 नेवासा 168045 देडगाव
495 नेवासा 168046 देवगाव
496 नेवासा 168047 देवसाडे
497 नेवासा 168048 धनगरवाडी
498 नेवासा 168049 दिघी
499 नेवासा 168109 फतेपूर
500 नेवासा 168050 गळनिंब
501 नेवासा 168051 गणेशवाडी
502 नेवासा 168052 गेवराई
503 नेवासा 168055 घोडेगाव
504 नेवासा 168054 घोगरगाव
505 नेवासा 168056 गिडेगाव
506 नेवासा 168057 गोढेगाव
507 नेवासा 168058 गोगलगाव
508 नेवासा 168059 गोमलवाडी
509 नेवासा 168053 गोंडेगाव
510 नेवासा 168060 गोणेगाव
511 नेवासा 168061 गोपाळपूर
512 नेवासा 168062 हंडी निमगाव
513 नेवासा 168063 हिंगोणी
514 नेवासा 168065 जैनपुर
515 नेवासा 168066 जळके बुद्रुक
516 नेवासा 168067 जळके खुर्द
517 नेवासा 168064 जयगुडे आखाडा
518 नेवासा 168068 जेऊर हैबती
519 नेवासा 168069 कांगोणी
520 नेवासा 168070 करजगाव
521 नेवासा 168071 कारेगांव
522 नेवासा 168072 कौठा
523 नेवासा 168073 खडका
524 नेवासा 168074 खामगाव
525 नेवासा 168075 खारवंडी gpkharvandi[at]gmail[dot]com
526 नेवासा 168077 खेडळे gpkhedlekajle[at]gmail[dot]com
527 नेवासा 168076 खेडळे काजळी
528 नेवासा 168078 खुणेगाव
529 नेवासा 168079 खुपटी
530 नेवासा 168080 कुकाणा
531 नेवासा 168081 लांडेवाडी
532 नेवासा 168082 लेकुरवाळी आखाडा
533 नेवासा 168084 लोहारवाडी
534 नेवासा 168083 लोहागाव
535 नेवासा 168085 महालक्ष्मी
536 नेवासा 168086 माका
537 नेवासा 168087 मक्तापुर
538 नेवासा 168088 माळी चिंचोरा
539 नेवासा 168089 मांडेगव्हान
540 नेवासा 168090 मंगळापुर
541 नेवासा 168091 म्हाळस
542 नेवासा 168092 मोरया
543 नेवासा 168093 मुकिंदपुर
544 नेवासा 168094 मुरूमें gpmurme[at]gmail[dot]com
545 नेवासा 168095 नागापुर
546 नेवासा 168101 नाजिक चिंचोली
547 नेवासा 168096 नांदुरशिकारी
548 नेवासा 168097 नारायणवाडी
549 नेवासा 168098 नवी चांदगाव
550 नेवासा 168099 नेवासा बुद्रुक
551 नेवासा 168100 नेवासा खुर्द
552 नेवासा 168102 निंभारी
553 नेवासा 168103 निपाणी निमगाव
554 नेवासा 168104 पाचेगाव
555 नेवासा 168105 पाचुंदा
556 नेवासा 168106 पनसवाडी
557 नेवासा 168107 पानेगाव
558 नेवासा 168108 पथरवाला gppatharwala[at]gmailcom
559 नेवासा 168110 पिचडगाव
560 नेवासा 168111 पिंपरी शहाळी
561 नेवासा 168112 प्रवर संगम
562 नेवासा 168113 पुनतगाव
563 नेवासा 168114 राजेगाव
564 नेवासा 168115 रामदोह
565 नेवासा 168116 रांजणगाव देवी
566 नेवासा 168117 रस्तापुर
567 नेवासा 168120 शहापूर
568 नेवासा 168118 सलाबातपूर
569 नेवासा 168119 सौंदाळा
570 नेवासा 168121 शिंगणापूर
571 नेवासा 168122 शिंगवे तुकाई
572 नेवासा 168123 शिरसगाव
573 नेवासा 168124 शिरेगाव
574 नेवासा 168125 सोनाई
575 नेवासा 168126 सुकळीखुर्द
576 नेवासा 168127 सुलतानपूर gpsuklikhad[at]gmail[dot]com
577 नेवासा 168128 सुरेगाव
578 नेवासा 168129 सुरेशनगर gpsureshnagar[at]gmail[dot]com
579 नेवासा 168130 तमसवाडी gptamaswadi[at]mail[dot]com
580 नेवासा 168131 तरवडी
581 नेवासा 168132 तेलकुडगाव gptelkudgaon[at]gmail[dot]com
582 नेवासा 168133 टोका
583 नेवासा 168135 उस्तहल खालसा
584 नेवासा 168134 उस्तहल दुमाला
585 नेवासा 168136 वंजारवाडी
586 नेवासा 168141 वरखेड
587 नेवासा 168142 वाटापुर
588 नेवासा 168138 वडाळा बहिरोबा
589 नेवासा 168139 वडुले
590 नेवासा 168140 वाकडी
591 नेवासा 168137 वांजोळी
592 नेवासा 168143 झापवडी
593 पारनेर 168144 अक्कल वाडी
594 पारनेर 168145 अळकुटी
595 पारनेर 168146 आपधूप
596 पारनेर 168147 अस्तगाव
597 पारनेर 168148 बाभूळवडे
598 पारनेर 168149 बाबुर्डी
599 पारनेर 168150 भाळवणी
600 पारनेर 168151 भांडगाव
601 पारनेर 168152 भोंद्रे
602 पारनेर 168153 भोयरे गांगर्डा
603 पारनेर 168154 चिंचोली
604 पारनेर 168155 चोंभुत
605 पारनेर 168156 दैठणे गुंजाळ
606 पारनेर 168157 दरोडी
607 पारनेर 168158 देसावडे
608 पारनेर 168159 देविभोयारे
609 पारनेर 168160 ढवळपुरी
610 पारनेर 168161 ढोकी
611 पारनेर 168162 धोत्रे बीके.
612 पारनेर 168163 डिकसळ
613 पारनेर 168164 गंजी भोयरे
614 पारनेर 168165 गारगुंडी
615 पारनेर 168166 गारखिंड
616 पारनेर 168167 गटेवाडी
617 पारनेर 168168 घाणेगाव
618 पारनेर 168169 गोरेगाव
619 पारनेर 168170 गुणोरे
620 पारनेर 168171 हंगा
621 पारनेर 168172 हत्तळखिंडी
622 पारनेर 168173 हिवरे कोरडा
623 पारनेर 168174 जाधववाडी
624 पारनेर 168175 जामगाव
625 पारनेर 168176 जातेगाव
626 पारनेर 168177 जवाळा
627 पारनेर 168178 कडुस
628 पारनेर 168179 काकणे वाडी
629 पारनेर 168180 कळस gpkalash[at]gmail[dot]com
630 पारनेर 168181 कलकुप
631 पारनेर 168182 कान्हूर पठार
632 पारनेर 168183 करंडी
633 पारनेर 168184 कारेगांव gpkoregaon[at]gmail[dot]com
634 पारनेर 168185 कर्जुले हर्या
635 पारनेर 168186 कासारे
636 पारनेर 168187 कातळ वेढा
637 पारनेर 168188 खडकवाडी
638 पारनेर 168189 किन्ही
639 पारनेर 168190 कोहकडी
640 पारनेर 168191 कुरुंद
641 पारनेर 168192 लोणी हवेली
642 पारनेर 168193 लोणी मावळा
643 पारनेर 168195 माळकुप
644 पारनेर 168196 मांडवे खुर्द
645 पारनेर 168197 मावळे वाडी
646 पारनेर 168198 म्हसणे
647 पारनेर 168194 म्हस्केवाडी
648 पारनेर 245533 म्हसोबा झाप gpmhasobazap[at]gmail[dot]com
649 पारनेर 168199 मुंगशी
650 पारनेर 168200 नांदुर पठार
651 पारनेर 168201 नारायण गव्हाण
652 पारनेर 168202 निघोज
653 पारनेर 168203 पाबळ
654 पारनेर 168207 पाडळी
655 पारनेर 168204 पाडळी आळे
656 पारनेर 168205 पाडळी दर्या
657 पारनेर 168206 पाडळी कान्हूर
658 पारनेर 168208 पळशी
659 पारनेर 168209 पळसपूर
660 पारनेर 168210 पळवे बुद्रुक
661 पारनेर 168211 पळवेखुर्द
662 पारनेर 168212 पानोली
663 पारनेर 168213 पारनेर
664 पारनेर 168214 पठारवाडी
665 पारनेर 168215 पिंपळगाव
666 पारनेर 168216 पिंपळगाव तुर्क
667 पारनेर 168217 पिंपळनेर
668 पारनेर 168218 पिंपरी गवळी
669 पारनेर 168219 पिंपरी जलसेल
670 पारनेर 168220 पिंप्री पठार
671 पारनेर 168221 पोखरी
672 पारनेर 168222 पुणेवाडी
673 पारनेर 168224 राळेगण सिद्धी
674 पारनेर 168225 राळेगण थेरपाल
675 पारनेर 168226 रंधा
676 पारनेर 168227 रांजणगाव
677 पारनेर 168223 रायतळे
678 पारनेर 168228 रेणवडी
679 पारनेर 168229 रुई छत्रपती
680 पारनेर 168230 सांगवी सूर्या
681 पारनेर 168231 सारोळा आडवाई
682 पारनेर 168232 सावरगाव
683 पारनेर 168233 शहाजापूर
684 पारनेर 168234 शेरी कासारी
685 पारनेर 168235 शिरापुर
686 पारनेर 168236 सिद्धेश्वरवाडी
687 पारनेर 168237 सुपा
688 पारनेर 168238 टाकळी ढोकेश्वर
689 पारनेर 168239 तिखोल
690 पारनेर 168247 वडनेर हवेली
691 पारनेर 236829 वासुंदे
692 पारनेर 168253 वेनकुटे
693 पारनेर 168242 वडेगव्हाण
694 पारनेर 168243 वडगांव अम्ली
695 पारनेर 168244 वडगाव  दर्या
696 पारनेर 168245 वडगांव सवतळ
697 पारनेर 168246 वडेनर बुद्रुक
698 पारनेर 168248 वडुले
699 पारनेर 168249 वडझिरे
700 पारनेर 168250 वाघुंडे
701 पारनेर 168251 वाघुंडेखुर्द
702 पारनेर 168252 वाळवणे
703 पारनेर 245532 वारणवाडी
704 पारनेर 168240 वेसदरे
705 पारनेर 168241 विरोळी
706 पारनेर 168254 यादववाडी gpyadavvadi[at]gmail[dot]com
707 पाथर्डी 168255 आडगाव
708 पाथर्डी 168256 अगसखंड
709 पाथर्डी 168257 अकोले
710 पाथर्डी 168258 आळहावाडी
711 पाथर्डी 168259 अंबिकानगर
712 पाथर्डी 168260 औरंगपुर
713 पाथर्डी 168261 भालगाव
714 पाथर्डी 168262 भारजवाडी
715 पाथर्डी 168263 भिलावाडे
716 पाथर्डी 168264 भोसे
717 पाथर्डी 168265 भुते टाकळी
718 पाथर्डी 168266 बोर्सेवाडी
719 पाथर्डी 168267 चिचोंडी
720 पाथर्डी 168269 चिंचपूर
721 पाथर्डी 168268 चिंचपूर इजदे
722 पाथर्डी 168270 चितळी
723 पाथर्डी 168271 चिंतलवाडी
724 पाथर्डी 168272 दगदवाडी
725 पाथर्डी 168273 दामळवाडी
726 पाथर्डी 168274 डांगेवाडी
727 पाथर्डी 168275 देवराई
728 पाथर्डी 168276 धकणवाडी
729 पाथर्डी 168277 धामगाव
730 पाथर्डी 168278 धनगरवाडी
731 पाथर्डी 168279 धारवाडी
732 पाथर्डी 168280 ढवळेवाडी
733 पाथर्डी 168281 डोंगरवाडी
734 पाथर्डी 168282 डुले
735 पाथर्डी 168283 एकनाथवाडी
736 पाथर्डी 168284 घाटशिरास
737 पाथर्डी 168285 घुमटवाडी
738 पाथर्डी 168286 गितेवाडी
739 पाथर्डी 168287 हनुमान टाकळी
740 पाथर्डी 236631 हत्राळ
741 पाथर्डी 168288 जांभळी
742 पाथर्डी 168289 जाट देवळे
743 पाथर्डी 168290 जावखेडे
744 पाथर्डी 168291 जावखेडे दुमाला
745 पाथर्डी 168292 जवळवाडी
746 पाथर्डी 168293 जिरेवाडी
747 पाथर्डी 168294 जोगेवाडी
748 पाथर्डी 168295 कडगाव
749 पाथर्डी 168296 कळस पिंपरी
750 पाथर्डी 168297 कामत शिंगवे
751 पाथर्डी 168298 करंजी
752 पाथर्डी 168299 कारेगाव
753 पाथर्डी 168300 करोडी
754 पाथर्डी 168301 कासार पिंपळगाव
755 पाथर्डी 168302 कौडगाव
756 पाथर्डी 168303 केळवंडी
757 पाथर्डी 168305 खंडगाव
758 पाथर्डी 168306 खरवंडी कासार
759 पाथर्डी 168307 खेर्डे
760 पाथर्डी 168309 कोळ सांगवी
761 पाथर्डी 168308 कोल्हार
762 पाथर्डी 168310 कोपरे
763 पाथर्डी 168311 कोरडगाव
764 पाथर्डी 168312 लंडकवाडी
765 पाथर्डी 168313 लोहसर
766 पाथर्डी 168314 मढी
767 पाथर्डी 168315 माळेवाडी
768 पाथर्डी 168316 माळी बाभूळगाव
769 पाथर्डी 168317 मांडवे
770 पाथर्डी 168318 माणिकदौंडी
771 पाथर्डी 168319 मिडसांगवी
772 पाथर्डी 168320 मिरी
773 पाथर्डी 168321 मोहरी
774 पाथर्डी 168322 मोहटे gpmohajdevde[at]gmail[dot]com
775 पाथर्डी 168323 मोहोज बुद्रुक
776 पाथर्डी 168325 मोहोज देवढे
777 पाथर्डी 168324 मोहोज खुर्द
778 पाथर्डी 168326 मुंगुसवाडे
779 पाथर्डी 168327 नंदूरनिम्बादैत
780 पाथर्डी 168328 निपानी जळगांव
781 पाथर्डी 168329 निवडूंगे
782 पाथर्डी 168330 पाडळी
783 पाथर्डी 168331 पागोरी
784 पाथर्डी 168332 पारेवाडी
785 पाथर्डी 168333 पत्र्याचा
786 पाथर्डी 168335 पिंपळगाव टप्पा
787 पाथर्डी 168334 पिंपळगव्हाण
788 पाथर्डी 168336 पिरेवाडी
789 पाथर्डी 168337 रघू हिवरे
790 पाथर्डी 168338 रांजणी
791 पाथर्डी 168339 रेणुकाईवाडी
792 पाथर्डी 168340 सैदापूर
793 पाथर्डी 168341 साकेगाव
794 पाथर्डी 168342 सांगवी बुद्रुक
795 पाथर्डी 168343 सातवड
796 पाथर्डी 168344 शंकरवाडी
797 पाथर्डी 168345 शेकटे
798 पाथर्डी 168304 शिंगवे केशव
799 पाथर्डी 168346 शिराळ
800 पाथर्डी 168347 शिरापुर
801 पाथर्डी 168348 शिरसाथवाडी
802 पाथर्डी 168350 सोमठाणे
803 पाथर्डी 168349 सोमठाणे खुर्द
804 पाथर्डी 168351 सोनोसी
805 पाथर्डी 168352 सुसरे
806 पाथर्डी 168353  टाकळी मानूर
807 पाथर्डी 168354 तीनखडी
808 पाथर्डी 168355 तिसगाव
809 पाथर्डी 168356 तोंडोळी
810 पाथर्डी 168357 वडगाव
811 पाथर्डी 168358 वैजू बाभूलगाव
812 पाथर्डी 168359 वाळुंज
813 पाथर्डी 168360 येळी
814 राहता 168362 आडगाव बुद्रुक
815 राहता 168361 आडगाव खुर्द
816 राहता 168364 अस्तगाव
817 राहता 168365 बाभलेश्वर
818 राहता 168366 भगवतीपूर
819 राहता 168367 चंद्रपूर
820 राहता 168368 चितळी
821 राहता 168369 दाढ बुद्रुक
822 राहता 168370 दहीगाव
823 राहता 168371 धनगरवाडी
824 राहता 168372 डोऱ्हाळे
825 राहता 168373 दुर्गापूर
826 राहता 168363 एक्रुके
827 राहता 168374 गोगलगाव
828 राहता 168375 हनमतगाव
829 राहता 168376 हसनापूर
830 राहता 168377 जळगाव
831 राहता 168379 कंकुरी
832 राहता 168380 केळवड बुद्रुक-
833 राहता 168378 खडके वेक
834 राहता 168382 कोल्हार बुद्रुक
835 राहता 168381 कोऱ्हाळे
836 राहता 168383 लोहगाव
837 राहता 168384 लोणी बुद्रुक
838 राहता 168385 लोणी खुर्द
839 राहता 168386 ममदापूर
840 राहता 168388 नंदुर बुद्रुक-
841 राहता 168389 नंदूर्खी
842 राहता 168390 नंदूर्खी खुर्द
843 राहता 168387 नथुपाटलाचीवा
844 राहता 168391 निघोज
845 राहता 168392 निमगाव कोऱ्हाळे
846 राहता 168393 पठारे बुद्रुक
847 राहता 168394 पिंपळस
848 राहता 168397 पिंपळवाडी
849 राहता 168395 पिंपरी लोकाई
850 राहता 168396 पिंपरी निर्मळ
851 राहता 168398 पुतंबा
852 राहता 168399 राजुरी
853 राहता 168400 रामपुरवाडी
854 राहता 168401 रंजनगाव
855 राहता 168402 रंजनखोळ
856 राहता 168403 रुई
857 राहता 168404 साकुरी
858 राहता 168405 सावली विहिर बुद्रुक
859 राहता 168406 सावली विहिर खुर्द
860 राहता 168407 शिंगवे
861 राहता 168408 तिसगाव
862 राहता 168409 वाकडी
863 राहता 168410 वाळकी
864 राहुरी 168412 आंबी
865 राहुरी 168411 अंमळनेर
866 राहुरी 168413 अरदगाव
867 राहुरी 168414 बाभूळगाव
868 राहुरी 168415 बारागाव
869 राहुरी 168416 बोधेगाव
870 राहुरी 168417 ब्राह्मणगाव
871 राहुरी 168418 ब्राम्हणी
872 राहुरी 168419 चंदेगाव
873 राहुरी 236830 चेडगाव
874 राहुरी 168420 चिंचाळे
875 राहुरी 168422 चिंचोळी
876 राहुरी 168423 चिंचविहीरे
877 राहुरी 168424 दरडगाव थाडी
878 राहुरी 168425 दावणगाव
879 राहुरी 168426 देसवंडी
880 राहुरी 168427 धामोरी बुद्रुक
881 राहुरी 168428 धामोरी खुर्द
882 राहुरी 168429 धानोरे
883 राहुरी 168430 दिग्रस
884 राहुरी 168431 गणेगाव
885 राहुरी 168432 गंगापूर
886 राहुरी 168433 घोरपडवाडी
887 राहुरी 168434 गुहा
888 राहुरी 168435 गुंजाळे
889 राहुरी 168436 जांभळी
890 राहुरी 168437 जातप
891 राहुरी 168438 कानडगाव
892 राहुरी 168439 कांगार बुद्रुक
893 राहुरी 168440 करजगाव
894 राहुरी 168444 कासापूर
895 राहुरी 168441 कात्रड
896 राहुरी 168442 केंदळ बुद्रुक
897 राहुरी 168443 केंदळ खुर्द
898 राहुरी 168445 खडांबे बुद्रुक
899 राहुरी 168446 खडांबे खुर्द
900 राहुरी 168447 खुडसरगाव
901 राहुरी 168448 कोळेवाडी
902 राहुरी 168449 कोल्हार खुर्द
903 राहुरी 168450 कोंढवड
904 राहुरी 168451 कोपरे
905 राहुरी 243879 कुकडेवेढे
906 राहुरी 168452 कुराणवाडी
907 राहुरी 168453 लाख
908 राहुरी 168454 महेगाव
909 राहुरी 168459 महिसगाव
910 राहुरी 168455 मल्हारवाडी
911 राहुरी 168456 मालुंजे खुर्द
912 राहुरी 168457 मांजरी
913 राहुरी 168458 मानोरी
914 राहुरी 168460 मोकळ ओहळ
915 राहुरी 168461 मोमीन आखाडा
916 राहुरी 168462 मुसळवाडी
917 राहुरी 168463 निंभेरे
918 राहुरी 168464 पठारे खुर्द
919 राहुरी 168465 पिंपळगाव
920 राहुरी 168467 पिंपरी अवघड
921 राहुरी 168466 पिंपरी वळण
922 राहुरी 168468 राहुरी खुर्द
923 राहुरी 168469 रामपुर
924 राहुरी 168470 सडे
925 राहुरी 168471 शंकरपूर
926 राहुरी 168472 सात्रळ
927 राहुरी 168421 शेरी चिखलठाण
928 राहुरी 168473 शिलेगाव
929 राहुरी 168474 सोनगाव
930 राहुरी 168475 ताहाराबाद
931 राहुरी 168476 टाकळीमिया
932 राहुरी 168478 तांभेरे
933 राहुरी 168477 तामनार आखाडा
934 राहुरी 168479 तांदूळनेर
935 राहुरी 168480 तांदूळवाडी
936 राहुरी 168481 तिळापूर
937 राहुरी 168482 तुळापूर
938 राहुरी 168483 उंबरे
939 राहुरी 168485 वळण
940 राहुरी 168489 वरशिंदे
941 राहुरी 168488 वावरथ
942 राहुरी 168484 वडनेर
943 राहुरी 168486 वंबोरी
944 राहुरी 168487 वाळुंजपोई
945 राहुरी 168490 वरवंडी
946 संगमनेर 168491 अकलापुर
947 संगमनेर 168492 अंभोरे
948 संगमनेर 168493 आंबी दुमाला
949 संगमनेर 168494 अंबी खलास
950 संगमनेर 168495 अश्वि बुद्रुक
951 संगमनेर 168496 अश्वी खुर्द
952 संगमनेर 168497 औरंगपुर
953 संगमनेर 168498 भोजदारी
954 संगमनेर 168499 बिरेवाडी
955 संगमनेर 168500 बोर्बनवाडी
956 संगमनेर 168501 बोटा
957 संगमनेर 168502 चंदनपुरी
958 संगमनेर 168503 चनेगाव
959 संगमनेर 168504 चिकणी
960 संगमनेर 168505 चिखली
961 संगमनेर 168506 चिंचोळी गुरव
962 संगमनेर 168507 चिंचपुर ख
963 संगमनेर 168508 चोरकौठे
964 संगमनेर 168511 दाढ खुर्द
965 संगमनेर 168509 दरेवाडी
966 संगमनेर 168510 देवगव
967 संगमनेर 168513 धांदरफळ
968 संगमनेर 168514 डिग्रस
969 संगमनेर 168515 डोळासणे
970 संगमनेर 168516 घारगाव
971 संगमनेर 168517 घुलेवाडी
972 संगमनेर 168518 गुंजाळवाडी
973 संगमनेर 168519 हंगवाडी
974 संगमनेर 168520 हिवरगाव पठार
975 संगमनेर 168521 हिवरगाव पावसा
976 संगमनेर 168522 जाखुरी
977 संगमनेर 168523 जांभूळवाडी
978 संगमनेर 168524 जांबुत बुद्रुक
979 संगमनेर 168525 जवळे बालेश्वर
980 संगमनेर 168526 जवळे कडलंग
981 संगमनेर 168527 जोर्वे
982 संगमनेर 168529 कनकपुर
983 संगमनेर 168530 कनोली
984 संगमनेर 168540 कऱ्हे
985 संगमनेर 168531 कर्जुळे पठार
986 संगमनेर 168532 करुळे
987 संगमनेर 168533 केसर दुमाला
988 संगमनेर 168534 कासारे
989 संगमनेर 168545 कौंची
990 संगमनेर 168546 कौठे बुद्रुक
991 संगमनेर 168547 कौठे धांदरफळ
992 संगमनेर 168548 कौठे कमलेश्वर
993 संगमनेर 168549 कौठे खुर्द
994 संगमनेर 168550 कौठे मलकापूर
995 संगमनेर 168535 खळी
996 संगमनेर 168536 खांबे
997 संगमनेर 168537 खंदर्मवालावाडी
998 संगमनेर 168538 खांडगाव
999 संगमनेर 168528 खांजापुर
1000 संगमनेर 168539 खराडी
1001 संगमनेर 168541 खारशिंदे
1002 संगमनेर 168542 कोकणगाव
1003 संगमनेर 168543 कोल्हेवाडी
1004 संगमनेर 168544 कोलवडे
1005 संगमनेर 168551 कुराण
1006 संगमनेर 168552 कुरकुंडी
1007 संगमनेर 168553 कुरकुटवाडी
1008 संगमनेर 168554 लोहारे
1009 संगमनेर 168555 महालवाडी
1010 संगमनेर 168556 मालदाड
1011 संगमनेर 168557 मालेगाव हवेली
1012 संगमनेर 168558 मालेगाव पठार
1013 संगमनेर 168559 मालुंजे
1014 संगमनेर 168560 मांडवे बुद्रुक
1015 संगमनेर 168561 मंगलपूर
1016 संगमनेर 168562 मनोली
1017 संगमनेर 168563 मेंढेवन
1018 संगमनेर 168564 म्हसवंडी
1019 संगमनेर 168565 मिरपूर
1020 संगमनेर 168566 मिझापूर
1021 संगमनेर 168568 नंदुर
1022 संगमनेर 168567 नांदुरी दुमाला
1023 संगमनेर 168578 नान्नज दुमाला
1024 संगमनेर 168569 निळवंडे
1025 संगमनेर 168570 निमज
1026 संगमनेर 168571 निंबाळे
1027 संगमनेर 168572 निगगाव
1028 संगमनेर 168573 निगगाव
1029 संगमनेर 168576 निगगाव जळी
1030 संगमनेर 168574 निगगाव खुर्द
1031 संगमनेर 168575 निगगाव तेंबी
1032 संगमनेर 168577 निमोण
1033 संगमनेर 168579 ओझर बुद्रुक
1034 संगमनेर 168580 खुर्द
1035 संगमनेर 168581 पळसखेडे
1036 संगमनेर 168582 पानोडी
1037 संगमनेर 168583 पारेगांव बुद्रुक
1038 संगमनेर 168584 पारेगाव खर्ड
1039 संगमनेर 168585 पेमगिरी
1040 संगमनेर 168590 पिंपळे
1041 संगमनेर 168587 पिंपळगाव डेप
1042 संगमनेर 168588 पिंपळगाव कोनझिरा
1043 संगमनेर 168586 पिंपळगांव मथा
1044 संगमनेर 168512 पिंपळगाव नखविंदा
1045 संगमनेर 168589 पिंपरणे
1046 संगमनेर 168591 पिंपरीलौकी
1047 संगमनेर 168592 पोखरी
1048 संगमनेर 168593 पोखरी हवेली
1049 संगमनेर 168594 प्रतापपूर
1050 संगमनेर 168595 रहीमपुर
1051 संगमनेर 168596 राजापूर
1052 संगमनेर 168597 रणखंबवाडी
1053 संगमनेर 168598 रायते
1054 संगमनेर 168599 रयतवाडी
1055 संगमनेर 168600 सदतपूर
1056 संगमनेर 168601 साकूर
1057 संगमनेर 168602 समनापूर
1058 संगमनेर 168603 संगमनेर खुर्द
1059 संगमनेर 168604 सांगवी
1060 संगमनेर 168605 सारोळे पठार
1061 संगमनेर 168606 सावरचोल
1062 संगमनेर 168607 सावरगाव घुले
1063 संगमनेर 168608 सावरगावतळ
1064 संगमनेर 168609 सायखिंडी
1065 संगमनेर 168610 शेडगाव
1066 संगमनेर 168611 शिबळपूर
1067 संगमनेर 168612 शिंदोडी
1068 संगमनेर 168613 शिरापुर
1069 संगमनेर 168614 शिरसगाव धुपे
1070 संगमनेर 168615 सोनेवाडी
1071 संगमनेर 168616 सोनोशी
1072 संगमनेर 168617 सुकेवाडी
1073 संगमनेर 168618 तळेगाव
1074 संगमनेर 168619 तीगाव
1075 संगमनेर 168620 उंबरी
1076 संगमनेर 168626 वनकुटे
1077 संगमनेर 168627 वरुडी पठार
1078 संगमनेर 168628 वरवंडी
1079 संगमनेर 243880 वेल्हाळे
1080 संगमनेर 168621 वडगांव लांडगा
1081 संगमनेर 168622 वडगावपण
1082 संगमनेर 168623 वडजारी बुद्रुक
1083 संगमनेर 168624 वडजारी खुर्द
1084 संगमनेर 168625 वागहापूर
1085 संगमनेर 168629 झरेकाठी
1086 संगमनेर 168630 झोले
1087 शेवगाव 168631 अधोडी
1088 शेवगाव 168632 अखातवडे
1089 शेवगाव 168633 आखेगाव
1090 शेवगाव 168634 अमरापूर
1091 शेवगाव 168635 अंतरवली बुद्रुक
1092 शेवगाव 168636 अंतरवली खुर्देशे
1093 शेवगाव 168637 आव्हाणे बुद्रुक
1094 शेवगाव 168638 आव्हाणे खुर्द
1095 शेवगाव 168639 बाक्तरपूर
1096 शेवगाव 168640 बालम टाकळी
1097 शेवगाव 168641 बरहानपुर
1098 शेवगाव 168642 बेळगाव
1099 शेवगाव 168643 भागुर
1100 शेवगाव 168645 भातकुडगाव
1101 शेवगाव 168646 भावी निमगाव
1102 शेवगाव 168644 भायगाव
1103 शेवगाव 168648 बोधेगाव
1104 शेवगाव 168647 बोडखे
1105 शेवगाव 168649 चपाडगाव
1106 शेवगाव 168650 चेडे
1107 शेवगाव 168651 दडेगाव
1108 शेवगाव 168654 दहीगावने
1109 शेवगाव 168655 दहीगावशे
1110 शेवगाव 168653 दहिफळ (जूने)
1111 शेवगाव 168652 दहिफळ (नवीन)
1112 शेवगाव 168656 देव टाकळी
1113 शेवगाव 168658 धोर्जलगावने
1114 शेवगाव 168657 धोर्जलगावने
1115 शेवगाव 168659 धोरसाडे
1116 शेवगाव 168660 दिवटे
1117 शेवगाव 168661 एरंडगाव भागवत
1118 शेवगाव 168662 एरंडगाव समसूद
1119 शेवगाव 168663 गदेवाडी
1120 शेवगाव 168664 गायकवाड जळगाव
1121 शेवगाव 168665 घोटण
1122 शेवगाव 168666 गोलेवाडी
1123 शेवगाव 168668 हातगाव
1124 शेवगाव 168667 हसनपुर
1125 शेवगाव 168669 हिंगंणगाव
1126 शेवगाव 168670 जोहरापुर
1127 शेवगाव 168671 कांबी
1128 शेवगाव 168672 कऱ्हेटाकळी
1129 शेवगाव 168673 खडके
1130 शेवगाव 168674 खामगाव
1131 शेवगाव 168676 खामपिंपरी (जूनी)
1132 शेवगाव 168677 खानापूर
1133 शेवगाव 168678 खारडगाव
1134 शेवगाव 168679 खुंटेफळ
1135 शेवगाव 168680 कोलगाव
1136 शेवगाव 168681 कोनोशी
1137 शेवगाव 168682 कुरुडगाव
1138 शेवगाव 168683 लाड जळगाव
1139 शेवगाव 168684 लखमपुरी
1140 शेवगाव 168685 लोलेगाव
1141 शेवगाव 168687 मडके
1142 शेवगाव 168688 मजले शहर
1143 शेवगाव 168689 मालेगाव
1144 शेवगाव 168686 मालागावने
1145 शेवगाव 168690 मंगरुळ बुद्रुक
1146 शेवगाव 168691 मंगरुळ खुर्द
1147 शेवगाव 168692 मुंगी
1148 शेवगाव 168693 नागलवाडी
1149 शेवगाव 168694 नाजिक बाभूळगाव
1150 शेवगाव 168675 नवीन खामपिंपरी
1151 शेवगाव 236632 निम्बेन्दादूर
1152 शेवगाव 168695 पिंगेवाडी
1153 शेवगाव 168696 प्रभू वडगाव
1154 शेवगाव 168699 राक्षी
1155 शेवगाव 168697 राणेगाव
1156 शेवगाव 168698 रांजणी
1157 शेवगाव 168700 साल वाडगाव
1158 शेवगाव 168701 सामनगाव
1159 शेवगाव 168702 शहर टाकळी
1160 शेवगाव 168704 शेकाटे खुर्द
1161 शेवगाव 168703 शेकटे बुद्रुक
1162 शेवगाव 168705 शेवगाव
1163 शेवगाव 168706 शिंगोरी
1164 शेवगाव 168707 सोनेसांगवी
1165 शेवगाव 168708 सोनविहीर
1166 शेवगाव 168709 सुकळी
1167 शेवगाव 168710 सुलतानपूर
1168 शेवगाव 168711 सुलतानपूर खुर्द
1169 शेवगाव 168712 ताजनापुर
1170 शेवगाव 168713 तळणी
1171 शेवगाव 168715 ठाकूर
1172 शेवगाव 168714 ठाकूर निमगाव
1173 शेवगाव 168716 थाटे
1174 शेवगाव 168717 विजापूर
1175 शेवगाव 168718 वडगाव
1176 शेवगाव 168719 वडूले बुद्रुक
1177 शेवगाव 168720 वडूले खुर्द
1178 शेवगाव 168721 वाघोली
1179 शेवगाव 168722 वारखेड
1180 शेवगाव 168723 वारुर बुद्रुक
1181 श्रीगोंदा 168724 आढळगाव
1182 श्रीगोंदा 168725 अधोरेवाडी
1183 श्रीगोंदा 168726 अजनुज
1184 श्रीगोंदा 168727 आनंदवाडी
1185 श्रीगोंदा 168728 अरणगाव
1186 श्रीगोंदा 168729 आर्वी (ग्रूप)
1187 श्रीगोंदा 168730 बाबुर्डी
1188 श्रीगोंदा 168732 बांगर्डे
1189 श्रीगोंदा 168731 बनीपिंपरी
1190 श्रीगोंदा 168733 बेलवंडी बुद्रुक
1191 श्रीगोंदा 168734 बेलवंडी कोठार
1192 श्रीगोंदा 168735 भानगाव
1193 श्रीगोंदा 168736 बोरी
1194 श्रीगोंदा 168737 चांभुर्डी
1195 श्रीगोंदा 168738 चांदगाव
1196 श्रीगोंदा 168739 चावरसांगवी
1197 श्रीगोंदा 168741 चिखली
1198 श्रीगोंदा 168740 चिखलठाणवाडी
1199 श्रीगोंदा 168742 चिंबळे
1200 श्रीगोंदा 168743 चोराचीवाडी
1201 श्रीगोंदा 168745 देऊळगाव
1202 श्रीगोंदा 168744 देवदैठण
1203 श्रीगोंदा 168746 ढवळेगाव
1204 श्रीगोंदा 168747 धुराजे
1205 श्रीगोंदा 168748 एरंडोली
1206 श्रीगोंदा 168749 गार
1207 श्रीगोंदा 168750 गव्हाणेवाडी
1208 श्रीगोंदा 168751 घारगाव
1209 श्रीगोंदा 168752 घोडेगाव
1210 श्रीगोंदा 168753 घोगरगाव
1211 श्रीगोंदा 168754 घोत्तावी
1212 श्रीगोंदा 168755 घुगल वडगाव
1213 श्रीगोंदा 168756 घुतेवाडी
1214 श्रीगोंदा 168757 हंगेवाडी
1215 श्रीगोंदा 168758 हिंगणी
1216 श्रीगोंदा 168759 हिरडगाव
1217 श्रीगोंदा 168760 कामठी
1218 श्रीगोंदा 168761 काष्टी
1219 श्रीगोंदा 168762 कौठा
1220 श्रीगोंदा 168763 खांडगाव
1221 श्रीगोंदा 168764 कोकणगाव
1222 श्रीगोंदा 168765 कोळगाव
1223 श्रीगोंदा 168766 कोन्डेगावन
1224 श्रीगोंदा 168767 कोरेगाव
1225 श्रीगोंदा 168768 कोरेगव्हाण
1226 श्रीगोंदा 168769 कोसेगव्हाण
1227 श्रीगोंदा 168770 कोथुल
1228 श्रीगोंदा 168771 लिम्पणगाव
1229 श्रीगोंदा 168772 लोणी व्यंकनाथ
1230 श्रीगोंदा 168773 मढे वडगाव
1231 श्रीगोंदा 168774 मांडवागण
1232 श्रीगोंदा 168775 माठ
1233 श्रीगोंदा 168776 म्हसे
1234 श्रीगोंदा 168777 म्हातारापंपरी
1235 श्रीगोंदा 168778 मुंगुसगाव
1236 श्रीगोंदा 168779 निंबवी
1237 श्रीगोंदा 168780 निमगाव खलु
1238 श्रीगोंदा 168781 पारगाव सुद्रिक
1239 श्रीगोंदा 168782 पेडगाव
1240 श्रीगोंदा 168783 पिंपळगावपिसा
1241 श्रीगोंदा 168784 पिंपरी कोलंदर
1242 श्रीगोंदा 168785 पिसोरेखंड
1243 श्रीगोंदा 168787 राजापूर (ग्रुप)
1244 श्रीगोंदा 168786 रायगव्हाण
1245 श्रीगोंदा 168788 रुईखेल
1246 श्रीगोंदा 168789 सांगवी दुमाला
1247 श्रीगोंदा 168790 सारोळा सोमवंशी
1248 श्रीगोंदा 168791 शेडगाव
1249 श्रीगोंदा 168792 शिरसगाव
1250 श्रीगोंदा 168793 सुरेगाव
1251 श्रीगोंदा 168794 सुरोडी
1252 श्रीगोंदा 168795 टाकळी कडेवळीत
1253 श्रीगोंदा 168796 टाकळी लोणार
1254 श्रीगोंदा 168797 तांदळी दुमाला
1255 श्रीगोंदा 168798 तरड  गव्हाण
1256 श्रीगोंदा 168799 थिटे सांगवी
1257 श्रीगोंदा 168801 उख्खलगाव
1258 श्रीगोंदा 168800 उककड़गाव
1259 श्रीगोंदा 168803 वांगदरी
1260 श्रीगोंदा 168804 वेळू
1261 श्रीगोंदा 168805 विसापूर
1262 श्रीगोंदा 168802 वाडळी
1263 श्रीगोंदा 168806 येळपणे
1264 श्रीगोंदा 168807 येवती बुद्रुक
1265 श्रीरामपुर 168809 बेलापूर बुद्रुक vle.matulthan[at]gmail[dot]com
1266 श्रीरामपुर 168810 बेलापूर खुर्द vle.valadgaon[at]gmail[dot]com
1267 श्रीरामपुर 245007 भैरनाथनाथगाव vle.malwadgaon[at]gmail[dot]com
1268 श्रीरामपुर 168811 भामाठाण vle.umbargaon[at]gmail[dot]com
1269 श्रीरामपुर 168812 भेर्डापूर vle.belapurkh[at]gmail[dot]com
1270 श्रीरामपुर 168813 भोकर vle.bhamathan[at]gmail[dot]com
1271 श्रीरामपुर 168814 ब्राह्मणगाव vle.naygaon[at]gmail[dot]com
1272 श्रीरामपुर 245006 दत्तनगर vle.bhairavnathnagar[at]gmail[dot]com
1273 श्रीरामपुर 168815 दिघी vle.khirdi[at]gmail[dot]com
1274 श्रीरामपुर 168808 एकलहरे vle.shirasgaon[at]gmail[dot]com
1275 श्रीरामपुर 168816 फात्याबाद vle.govardhanpur[at]gmail[dot]com
1276 श्रीरामपुर 168817 गलनिंब vle.sarala[at]gmail[dot]com
1277 श्रीरामपुर 168821 घुमानदेव vle.eklahare[at]gmail[dot]com
1278 श्रीरामपुर 168818 गोंडेगाव vle.malewadi[at]gmail[dot]com
1279 श्रीरामपुर 168819 गोवर्धनपूर vle.undirgaon[at]gmail[dot]com
1280 श्रीरामपुर 168820 गुजरवाडी vle.kamalpur[at]gmail[dot]com
1281 श्रीरामपुर 168822 हरेगाव vle.dighi[at]gmail[dot]com
1282 श्रीरामपुर 168823 जग्राबाद vle.malunja[at]gmail[dot]com
1283 श्रीरामपुर 168824 कडीत बुद्रुक vle.khokar[at]gmail[dot]com
1284 श्रीरामपुर 168825 कमलपूर bangar.subhash[at]gmail[dot]com
1285 श्रीरामपुर 168826 कान्हेगाव vle.gondegaon[at]gmail[dot]com
1286 श्रीरामपुर 168827 कारगाव vle.nipanivadgaon[at]gmail[dot]com
1287 श्रीरामपुर 168828 खानापूर dipakmogale[at]gmail[dot]com
1288 श्रीरामपुर 168829 खंडाळा undaredagadu2013[at]gmail[dot]com
1289 श्रीरामपुर 168830 खर्डी vle.karegoan[at]gmail[dot]com
1290 श्रीरामपुर 168831 खोकर vle.muthewadgaon[at]gmail[dot]com
1291 श्रीरामपुर 168832 कुरणपुर vle.ukkalgaon[at]gmail[dot]com
1292 श्रीरामपुर 168833 लाडगाव sohanpalghadmal[at]gmail[dot]com
1293 श्रीरामपुर 168834 महांकाळ vle.kaditbk[at]gmail[dot]com
1294 श्रीरामपुर 168835 माळेवाडी nandkishorshelke[at]gmail[dot]com
1295 श्रीरामपुर 168836 मालुंजा बुद्रुक vle.khandala[at]gmail[dot]com
1296 श्रीरामपुर 168837 मालवडगाव vle.khanapur[at]gmail[dot]com
1297 श्रीरामपुर 168838 मांडवे nandkishorshelke[at]gmail[dot]com
1298 श्रीरामपुर 168839 मातापूर vle.gujarwadi[at]gmail[dot]com
1299 श्रीरामपुर 168840 मातुलठाण vle.ghumandeo[at]gmail[dot]com
1300 श्रीरामपुर 168841 मुठेवडगाव vle.jafrabad[at]gmail[dot]com
1301 श्रीरामपुर 168842 नाऊर vle.taklibhan[at]gmail[dot]com
1302 श्रीरामपुर 168843 नायगाव vle.naur[at]gmail[dot]com
1303 श्रीरामपुर 168844 निमगाव खैरी vle.nimgaonkhari[at]gmail[dot]com
1304 श्रीरामपुर 168845 निपाणी वडगाव vle.dighi[at]gmail[dot]com
1305 श्रीरामपुर 168846 पढेगाव vle.fatyabad[at]gmail[dot]com
1306 श्रीरामपुर 168847 रामपुर vle.belapurbk[at]gmail[dot]com
1307 श्रीरामपुर 168848 सरला vle.bramhangaon[at]gmail[dot]com
1308 श्रीरामपुर 168849 शिरसगाव babasahebrashinkar[at]gmail[dot]com
1309 श्रीरामपुर 168850 टाकळीभान vle.mahankalwadgaon[at]gmail[dot]com
1310 श्रीरामपुर 168851 उक्कलगाव vle.matapur[at]gmail[dot]com
1311 श्रीरामपुर 168852 उंबरगाव vle.mandave[at]gmail[dot]com
1312 श्रीरामपुर 168853 उंदीरगाव yogeshchand84[at]gmail[dot]com
1313 श्रीरामपुर 168855 वालडगाव vle.wangibk[at]gmail[dot]com
1314 श्रीरामपुर 168854 वडाळा महादेव vle.wangikk[at]gmail[dot]com
1315 श्रीरामपुर 168856 वांगी बुद्रुक vle.haregaon[at]gmail[dot]com
1316 श्रीरामपुर 168857 वांगी खुर्द vle.rampur[at]gmail[dot]com