जामखेड,नगरपरिषद जामखेड निवडणुक 2015-16

प्रभाग क्र.

उमेदवाराचे नाव

पक्ष

प्रतिज्ञापत्र सादर तारीख

1

वर्षा श्रीराम डोके

भारतीय जनता पार्टी

17/12/2015

वंदना हर्षल डोके

अपक्ष

16/12/2015

डोके सारिका संजय

नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

16/12/2015

प्रिती विकास राळेभात

अपक्ष

17/12/2015

2

चव्हाण दिगांबर गुलाब

शिवसेना

16/12/2015

प्रदीप प्रल्हाद राऊत

नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

17/12/2015

3

कल्पना गोरख राऊत

भारतीय जनता पार्टी

17/12/2015

राळेभात प्रणिता प्रशांत

अपक्ष

16/12/2015

राळेभात वच्छला गंगाधर

इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस

17/12/2015

राळेभात सुरेखा भाऊराव

नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

16/12/2015

4

शिल्पा विक्रांत घायतडक

भारतीय जनता पार्टी

17/12/2015

पवार शारदा राजु

अपक्ष

17/12/2015

वाव्हळ विद्या राजेश

नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

16/12/2015

सदाफुले शोभा युवराज

इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस

17/12/2015

5

पवार वर्षा शिवराम

राष्ट्रीय समाज पक्ष

17/12/2015

पोकळे सुषमा सुदाम

अपक्ष

17/12/2015

वर्षा कैलास माने

भारतीय जनता पार्टी

17/12/2015

शेळके सुमन अशोक

नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

16/12/2015

6

काकडे निलेश आबासाहेब

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

17/12/2015

गोरे राजेंद्र अजिनाथ

नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

17/12/2015

राजपुरे नितिन राघाजी

अपक्ष

12/11/2015

मंगल बाळासाहेब शिर्के

इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस

17/12/2015

शेख जुबेर अल्लाबक्ष

अपक्ष

16/12/2015

सय्यद अन्सार बाबुलाल

राष्ट्रीय समाज पक्ष

17/12/2015

सय्यद शमीर लतीफ

शिवसेना

16/12/2015

7

गायकवाड लता संदिप

नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

17/12/2015

निर्मला परमेश्वर जमदाडे

अपक्ष

17/12/2015

देशमाने छाया बाबासाहेब

अपक्ष

17/12/2015

पवार जनाबाई कंठीलाल

भारतीय जनता पार्टी

17/12/2015

पवार संगीता शिवराम

राष्ट्रीय समाज पक्ष

17/12/2015

शिंदे आरती संदीपकुमार

अपक्ष

16/12/2015

शेख रेशमा युनुस

इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस

16/12/2015

8

गुलचंद हिरामण अंधारे

नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

16/12/2015

घायतडक आनंद सुरेश

इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस

17/12/2015

चंदन बाबासाहेब बन्सी

राष्ट्रीय समाज पक्ष

16/12/2015

ढवळे दत्तात्रय भिमराव

भारतीय जनता पार्टी

17/12/2015

भोसले संजय भानुदास

अपक्ष

17/12/2015

सदाफुले योगेश बबुश

अपक्ष

17/12/2015

9

प्रा.अनिता भगवान काळे

राष्ट्रीय समाज पक्ष

16/12/2015

गायकवाड द्रोपती साहेबराव

अपक्ष

17/12/2015

कविता बंडू डांगरे

शिवसेना

17/12/2015

नवलाखा मनिषा मिठुलाल

नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

16/12/2015

राजश्री मोहन पवार

अपक्ष

16/12/2015

पवार वर्षा चंद्रकांत

इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस

17/12/2015

भोरे अस्मिता संजय

अपक्ष

17/12/2015

दर्शना प्रदिप राळेभात

अपक्ष

17/12/2015

शेख बेबी शब्बीर

अपक्ष

17/12/2015

10

संजय किसन उदावंत

राष्ट्रीय समाज पक्ष

16/12/2015

गायकवाड संदिप सुरेश

नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

17/12/2015

बागवान फिरोज वजीर

शिवसेना

16/12/2015

कैलास विलास माने

अपक्ष

17/12/2015

राऊत विठ्ठल एकनाथ

अपक्ष

17/12/2015

11

सुभद्रा महादेव टापरे

अपक्ष

17/12/2015

माकुडे पार्वती विठ्ठल

राष्ट्रीय समाज पक्ष

16/12/2015

राळेभात अर्चना योगेश

अपक्ष

16/12/2015

राळेभात अर्चना सोमनाथ

भारतीय जनता पार्टी

17/12/2015

राळेभात सुनिता जालिंदर

नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

17/12/2015

राळेभात सुरेखा संदीप

इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस

17/12/2015

12

जगदाळे कविता पोपट

नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

17/12/2015

राऊत मीना शहाजी

अपक्ष

17/12/2015

राळेभात अर्चना संपत

अपक्ष

17/12/2015

राळेभात कमल महादेव

शिवसेना

16/12/2015

राळेभात निर्मला सुनिल

इंडियन नॅशनल काँग्रेस

17/12/2015

रुपाली बाळू राळेभात

अपक्ष

16/12/2015

13

सुनिल मनसुखलाल कोठारी

नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

17/12/2015

चिंतामणी अमित अरुण

भारतीय जनता पार्टी

17/12/2015

अड.विशाल चंद्रकांत ढाळे

अपक्ष

17/12/2015

बाळू अर्जुन राळेभात

अपक्ष

16/12/2015

राळेभात रामचंद्र बापुराव

अपक्ष

17/12/2015

लोहकरे विशाल ओमप्रकाश

अपक्ष

16/12/2015

फरीदा समद शेख

इंडियन नॅशनल काँग्रेस

17/12/2015

14

काशिद रोहिणी संजय

अपक्ष

17/12/2015

खान फरिदा असिफ

नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

17/12/2015

संगीता मुरलीधर सदाफुले

भारतीय जनता पार्टी

16/12/2015

सय्यद जिनत जमीर

इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस

16/12/2015

शेख जकिया अय्युब

अपक्ष

17/12/2015

शेख जाहिदा शेख आसिफ

राष्ट्रीय समाज पक्ष

16/12/2015

15

कुरेशी उमर ईसाक

नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

17/12/2015

खान जहॉगीर बाबुलाल खान

इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस

16/12/2015

जगताप आनंद माणिकराव

अपक्ष

17/12/2015

धनवटे मिना हनुमंत

अपक्ष

16/12/2015

धनवडे बिभीषण शामराव

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

17/12/2015

पठाण फिरोजखान हुसेन

भारतीय जनता पार्टी

17/12/2015

सय्यद वसीम इसाक

अपक्ष

17/12/2015

16

शकुंतला शिवाजी काशीद

राष्ट्रीय समाज पक्ष

17/12/2015

जगताप गंगुबाई मधुकर

नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

16/12/2015

झेंडे वैशाली ज्ञानेश्वर

भारतीय जनता पार्टी

16/12/2015

मंगल बाळू म्हेत्रे

इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस

16/12/2015

सय्यद रुक्साना रहेमान

अपक्ष

17/12/2015

17

कुरेशी मेहरुन्निसा शफी 

नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

17/12/2015

बोराटे गिता भानुदास

अपक्ष

17/12/2015

राऊत माया रामदास

इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस

17/12/2015

शेख रहीमुनीजा कमाक

अपक्ष

16/12/2015

सय्यद हसीना अकबर

भारतीय जनता पार्टी

16/12/2015

18

केवडे शिवाजी रामभाऊ

अपक्ष

16/12/2015

खेत्रे गणेश महादेव 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

17/12/2015

गिरमे अमोल रमेश

नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

17/12/2015

पवार संतोष आनंदराव

अपक्ष

17/12/2015

फुटाणे अमोल अरुण 

इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस

17/12/2015

ऋषिकेश किसन बांबरसे

शिवसेना

16/12/2015

विटकर शिवाजी ज्ञानदेव

अपक्ष

14/12/2015

19

आजबे गणेश उत्तमराव

नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

16/12/2015

कदम विठ्ठल रामचंद्र 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

16/12/2015

भारत पांडुरंग जगदाळे

भारतीय जनता पार्टी

17/12/2015

राळेभात संपत शाहुराव

अपक्ष

17/12/2015

श्रीराम अनिल मधुकर

राष्ट्रीय समाज पक्ष

16/12/2015

20

गव्हाळे संतोष बबन

भारतीय जनता पार्टी

17/12/2015

घायतडक निखील मुकुंद

नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

17/12/2015

डाडर मनोज कल्याण

इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस

16/12/2015

21

निमोणकर महेश भारत

अपक्ष

17/12/2015

हुलगुंडे दिलीप गणपत

राष्ट्रीय समाज पक्ष

16/12/2015

हुलगुंडे नितीन संतराम 

भारतीय जनता पार्टी

17/12/2015