head.jpg (11990 bytes)

                                                          

                                                                               प्रारूप प्रभाग रचना व आरक्षण निश्चिती याची प्रसिद्धी व त्यावरील हरकती दाखल करणे बाबत -जुलै २०१६

                                                                               

  नगरपरिषदेचे नाव  
  जाहीर सूचना  
1 देवळाली प्रवरा  
2 कोपरगाव  
3 राहुरी  
4 पाथर्डी  
5 राहाता  
6 संगमनेर  
7 शिर्डी  
8 श्रीरामपूर