h

      

स्वागत अहमदनगर जिल्हा

Notice Board(सुचना फलक)

मौजे आरडगाव ता - राहुरी गट न ७७/३ आदीवासी ने धारण केलेल्या जमिनीस विक्री परवानगी(31/10/2014)

Sugar Allocation order for Oct-2014

मौजे मुरशेत ता - अकोले ग.न. १७०/अ/१/५ आदिवासी बिनशेती जमीन विक्रीस परवानगी

अकस्‍मात मृत्‍यु केसेस तालुका नगर जिल्‍हा अहमदनगर

अकस्‍मात मृत्‍यु केसेस तालुका- शेवगाव आणि पाथर्डी यादी

मौजे बाभळेश्वर ता - राहाता गट न १५६/१ आदीवासी ने धारण केलेल्या जमिनीस विक्री परवानगी

अनुकंपा सामाइक प्रतीक्षा सूची-सप्टेंबर 2014 अखेर 

दि.१/१/२०१३ रोजीची अव्वल कारकून संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची

दि.१/१/२०१३ रोजीची मंडळ अधिकारी संवर्गातील अंतिम जेष्ठता सूची

तलाठी पदभरती २०१४-अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

वाहनचालक पदभरती २०१४-अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

शस्त्र परवाना माहिती इलेक्ट्रॅानिक स्वरुपात भरण्यासाठी आवश्यक फॉर्म

मौजे खोसपुरी तालुका नगर येथील गट न.४० मधील जमीन विक्रीस परवानगी

अकस्‍मात मृत्‍यु केसेस तालुका- नगर,नेवासा यादी

लिपिक टंकलेखक पदभरती २०१४-अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

अहमदनगर जिल्हयातील ताडी दुकानांचा सन -२०१४-१५ या वर्षासाठी जाहीर लिलाव

तलाठी पद भरती २०१४-कागदपत्रे तपासणीकामी अंतिम संधी देण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादीNew

तलाठी पद भरती २०१४-कागदपत्रे पडताळणीकामी उमेदवारांची यादी 

तलाठी पद भरती परीक्षा -२०१४ उमेदवारनिहाय गुणांची यादी

वाहनचालक पदभरती २०१४-व्यावसायिक चाचणीकामी विचारक्षेत्रात असलेल्या उमदेवारांची यादी

लिपिक टंकलेखक पदभरती २०१४-कागदपत्रे पडताळणीकामी उमेदवारांची यादी

पोलिस भरती २०१४ -अंतिम निवड यादि तसेच प्रतिक्षा यादि New

लिपिक टंकलेखक पद भरती परीक्षा -२०१४ उमेदवारनिहाय गुणांची यादी New

अंतिम जेष्ठता सूची लिपिक, वाहन चालक ,शिपाई, स्वच्छक,पहारेकरी

पद भरती परीक्षा-२०१४-हरकतीवरुन दुरुस्त केलेली अंतिम आदर्श उत्तरपत्रिका-तलाठी

पोलिस भरती २०१४ -निवड यादि (Provisional ) तसेच प्रतिक्षा यादि

पोलिस भरती २०१४ -लेखी परीक्षेच्या गुणांची यादी

तलाठी पद भरती परीक्षा-२०१४- आदर्श उत्तरपत्रिका

पोलिस भरती २०१४ -आदर्श उत्तरपत्रिका

पोलिस शिपाई भरती २०१४ -लेखी परीक्षेला पात्र उमेदवारांची यादी

जिल्हा खाणकाम योजना तयार करणेकामी पात्र व्यक्तीची नियुक्ती करणे बाबत जाहिरात

पद भरती परीक्षा-२०१४-हरकतीवरुन दुरुस्त केलेली अंतिम आदर्श उत्तरपत्रिका-लिपिक टंकलेखक वाहन चालक

लिपिक टंकलेखक व वाहनचालक पद भरती परीक्षा -२०१४-जाहीर प्रगटन

पद भरती २०१४ आदर्श उत्तरपत्रिका- लिपिक टंकलेखक वाहन चालक

जिल्हयातील १/४/२००९ ते ३१/१२/२०११ या कालावधीतील शासकिय धान्य गोदामातील शिल्लक बारदाना विल्हेवाट निविदा

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदांवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती

महाराष्ट्र् जमीन महसुल अधिनियम १९६६ कलम ३६-अ- आदिवासी जमीन दुस-या बिगर आदिवासीला विक्रीस परवानगी

लिपिक टंकलेखक तलाठी व वाहन चालक पद भरती २०१४

मौज़े अनगरे संयुक़त्त वाळूसाठा ता०श्रीगोंदा जाहीर फेरललिलाव 9/5/2014

३८-शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवारांचा दि 12 एप्रिल २०१४ पर्यंतचा खर्च व दिलेल्या नोटिसेस New

३७-अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवारांचा दि 13 एप्रिल २०१४ पर्यंतचा खर्च व दिलेल्या नोटिसेस  New

राज्य उत्त्पादन शुल्क विभाग भरती -2013 जवान व जवान-नि-वाहन चालक अंतिम निवड यादी

महाराष्ट्र् जमीन महसुल अधिनियम १९६६ कलम ३६-अ- आदिवासी जमीन दुस-या बिगर आदिवासीला विक्रीस परवानगी

पिण्‍याचे पाणी वाहतूक ई-निविदा सुचनेला द्वितिय मुदतवाढNew

पिण्‍याचे पाणी वाहतूक ई-निविदा सुचना-पुर्व बैठकिच इतिवृत्त New

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2014, 37- अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघामध्‍ये निवडणूक प्रक्रिया व मतमोजणी करीता फर्निचर,पेंडॉल,लाईट व लाऊडस्‍पीकर इत्‍यादीची भाडेतत्‍वावर व्‍यवस्‍था करणे

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2014, 38- शिर्डी लोकसभा मतदारसंघामध्‍ये निवडणूक प्रक्रिया व मतमोजणी करीता फर्निचर,पेंडॉल,लाईट व लाऊडस्‍पीकर इत्‍यादीची भाडेतत्‍वावर व्‍यवस्‍था करणे

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2014, चहापान व भोजनव्‍यवस्‍था करणेबाबत ई-निविदा सुचना

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2014,लेखनसामग्री व तत्‍सम साहीत्‍य पुरवठा करणेसाठी ई-निविदा सुचना    

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2014, निवडणूक प्रक्रियेचे व्हिडीओ छायाचित्रीकरण करणेकरीता ई-निविदा सुचना

महाराष्ट्र् जमीन महसुल अधिनियम १९६६ कलम ३६-अ- आदिवासी जमीन दुस-या बिगर आदिवासीला विक्रीस परवानगी

ज़िल्हा ग्राहक संरक्षण परीषदेवर अशासकिय सदस्यांचि नियुक्ति करनेबाबत

पिण्‍याचे पाणी वाहतूक ई-निविदा सुचना ,जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर -सन -२०१३-१४ New

मतदार यादी छपाई करिता निविदा सूचना

शस्त्र परवाना माहिती इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात भरण्यासाठी माहिती

प्रेसनोट - नागरिक संपर्क केंद्र / Citizen Contact Centre

घरोघरी तपासणी मोहीमेमध्ये मयत, दुबार व स्थलांतरीत असलेल्या व वगळणी करण्याचे निश्चित झालेल्या मतदारांची यादी   

जिल्ह्यातील राज्य/राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या परवाना कक्षाची यादी( सुधारीत यादी समितीच्या अहवालानंतर प्रसिध्द करण्यात येईल)

मतदार मदत केन्द्र सुरु झाल्याबाबत जाहिर आवाहन

1 जाने 2013 रोजिचि अंतिम जेष्ठता यादि-अव्वल कारकून/मंडळ अधिकारी / लिपिक/वाहन चालक / शिपाई

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत अन्नधान्याच्या ,वाहतुकीकरीता सन -२०१३-२०१६ या कालावधीकरिता वाहतूक कंत्राट निविदा 

श्रीरामपूर तालुका कापुस उत्पादक सहकारी सूतगिरणी- निविदा २०११

VISION 2020 ( व्हिजन २०२०) 

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेअंतर्गत स्थापित बचत गटांची सुची

महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत शेततळे निर्माण करणे सन 2009-1


h


Tel. Directory
महत्वाचे फोननंबर


Bus Time Table
बस वेळापत्रक

Rail Time Table
रेल्वे वेळापत्रक

Doctors/Hospitals
(डॉक्टर/दवाखाना)


Places to Visit
(पर्यटन स्थळे)

Rain Fall(पाऊस )

माजी खंडकरी/त्यांचे कायदेशीर वारस यांना जमीन वाटप


आधार नोंदणी ठिकाणांची यादी


National Human Rights Commission (NHRC)


साइट शोधा


इतर
IM
data portal
        dail portal

Collector,Ahmednagar
जिल्हाधिकारी

District Administration
जिल्हा प्रशासन

Collectors Of Ahmednagar
जिल्हाधिकारी (कालावधी)

NIC जिल्हा सुचना विज्ञान केंद्र)

Divisional Commissioner
विभागीय आयुक्त

D.I.C.(जिल्हा उद्योग केंद्र)

State Excise(अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, अहमदनगर)New
Prime Minister's Employment Generation Programme
  (पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना)

SERVICE AREA PLAN OF THE DISTRICT  
रस्ते विकास योजना सन 2001-20021

S
Property card


प्राचीन ऐतिहासिक स्मारके